РЕКТОР
   

 Тел:
66-200
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО"
   

 Тел:
66-204
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ"
   

 Тел:
66-205
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ"
   

 Тел:
66-203
  
ПОМОЩНИК-РЕКТОР
   

 Тел:
66-220
  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
   

 Тел:
66-223
  
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
   

 Тел:
66-201
  
СЕКРЕТАР РЕКТОРАТ
   

 Тел:
66-201
  
СЕКРЕТАР РЕКТОРАТ
   

 Тел:
66-201