РЕКТОР
   

 Тел:
66-200
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И АКРЕДИТАЦИЯ"
   

 Тел:
66-204
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ"
   

 Тел:
66-205
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "СТУДЕНТСКА ПОЛИТИКА, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ"
   

 Тел:
66-202
  
ПОМОЩНИК-РЕКТОР
   

 Тел:
66-220
  
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР
   

 Тел:
66-442
  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
   

 Тел:
66-223
  
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
   

 Тел:
66-201
  
СЕКРЕТАР РЕКТОРАТ
   

 Тел:
66-201
  
СЕКРЕТАР РЕКТОРАТ
   

 Тел:
66-201