ДОЦЕНТ, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
     

 Тел:
66398
  
РЕКТОР
     

 Тел:
66205
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО"
     

 Тел:
66204
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ"
     

 Тел:
66203
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР "СТУДЕНТСКА ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИИ"
     

 Тел:
66202
  
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР / РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
СЕКРЕТАР/РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
СЕКРЕТАР/РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР
     

 Тел:
66442
  
РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
     

 Тел:
66223
  
ПОМОЩНИК - РЕКТОР
     

 Тел:
66220