Валидност до 2018 г.


Стопанска Академия "Д. А. Ценов" Свищов е одобрена от Lloyd Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството: ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 9001:2008

Изтекли сертификати

до 2016 г. до 2013 г.

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи

до 2010 г. до 2007 г.

УвеличиУвеличи

Увеличи


Увеличи

Увеличи