Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО)
   - Доставки
   - Услуги
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2014 г.

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
   - Доставки
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg

Към днешна дата няма процедури по ЗОП
Към днешна дата няма публични покани
  „Периодични доставки на строителни, ВиК и ОВ материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов“
Дата на публикуване 25.3.2016 г.  / Краен срок 7.4.2016 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Топли напитки”; група №2 „Други хранителни стоки – Бакалски “ за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”
Дата на публикуване 5.2.2016 г.  / Краен срок 1.8.2017 г.
  „Текущо юридическо обслужване” на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – Свищов”
Дата на публикуване 21.12.2015 г.  / Краен срок 31.1.2017 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: „Плодови и зеленчукови консерви”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 14.12.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, служители и лица, пребиваващи в обекти на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов”
Дата на публикуване 7.12.2015 г.  / Краен срок 16.12.2015 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №12/19.11.2015 г.
Дата на публикуване 19.11.2015 г.  / Краен срок 29.12.2016 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира”; група №8 „Хляб и хлебни изделия”; група №9 „Сладкарски изделия”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №11 „Топли напитки”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №14 „Други хранителни стоки – Бакалски”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути”, за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”
Дата на публикуване 4.11.2015 г.  / Краен срок 1.8.2017 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 29.10.2015 г.  / Краен срок 10.11.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 28.9.2015 г.  / Краен срок 8.10.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция/Група №1 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №2 „Плодове и зеленчуци”; Група №3 „Сладкарски изделия”; Група №4 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №6 „Други хранителни стоки – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 14.9.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 3.9.2015 г.  / Краен срок 15.9.2015 г.
  „Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на гр. Свищов”
Дата на публикуване 31.8.2015 г.  / Краен срок 18.6.2017 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 14.7.2015 г.  / Краен срок 24.7.2015 г.
  „Доставка на електроматериали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 14.7.2015 г.  / Краен срок 24.7.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 13.7.2015 г.  / Краен срок 23.7.2015 г.
  „Доставка на високоефективни перилни препарати за професионални перални машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 13.7.2015 г.  / Краен срок 23.7.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 13.7.2015 г.  / Краен срок 23.7.2015 г.
  „Доставка на почистващи, дезинфекциращи и перилни препарати за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 27.5.2015 г.  / Краен срок 9.6.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  “Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов” в гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 29.10.2015 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на град град Свищов”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 21.7.2015 г.
  „Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 2.6.2017 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 16.4.2015 г.  / Краен срок 27.4.2015 г.
  „Доставка на почистващи, дезинфекциращи и перилни препарати за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 16.4.2015 г.  / Краен срок 29.4.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 16.4.2015 г.  / Краен срок 27.4.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 9.4.2015 г.  / Краен срок 16.4.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 9.4.2015 г.  / Краен срок 16.4.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция /Група №1„Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”; Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”; Група №12 „Месни продукти за директна консумация”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 31.3.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ХОТЕЛСКИ СТАИ 16 БР. (№№ 206; 207; 208; 209; 306; 307; 308; 309; 406; 407; 408; 409; 506; 507; 508 и 509) в ХОТЕЛ „КОРПУС ЮГ“ на Стопанска Академия „Д. А. ЦЕНОВ” в гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ №105“
Дата на публикуване 24.3.2015 г.  / Краен срок 1.4.2015 г.
  "Текущо юридическо обслужване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов"
Дата на публикуване 17.2.2015 г.  / Краен срок 31.7.2015 г.
  „Перилни услуги (пране, дезинфекция, изсушаване, гладене, пакетиране и транспортиране на спално бельо, хавлии, одеяла, олекотени завивки, покривки, карета, хангали, пердета, пътеки, килими и други) по заявка за обезпечаване дейността на обекти на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” - град Свищов“
Дата на публикуване 10.2.2015 г.  / Краен срок 17.2.2015 г.
  „Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност за Академично издателство „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 2.2.2015 г.  / Краен срок 9.2.2015 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 20.1.2015 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №06/16.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.12.2015 г.
  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”, Решение №05/04.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 16.11.2014 г.
  „Периодични доставки на газьол за отопление, чрез „Стокова борса”, Решение №04/22.05.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Група №1 „Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”;Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №03/07.03.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 14.7.2015 г.
  „Текущо юридическо обслужване на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №01/15.01.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.2.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в гр. Свищов”, Решение №10/15.07.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 9.12.2014 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана (частна охранителна дейност) на обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов”, Решение №01/21.01.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 4.11.2015 г.
  „Доставка и монтаж на нафтов водогреен котел за отопление на сгради в Академичен кампус „ЮГ” на Стопанска Академия ”Д. А. Ценов” в гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ №105“
Дата на публикуване 9.10.2014 г.  / Краен срок 4.12.2014 г.
  Обучение и сертифициране на оценители на компетенции в рамките на Дейност 5 от Проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” по ОП „РЧР“ на Стопанска Академия „Д.А.ЦЕНОВ"
Дата на публикуване 7.10.2014 г.  / Краен срок 31.10.2014 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ №1 И №2 НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 15.9.2014 г.  / Краен срок 20.2.2015 г.
  Доставка на комплект учебна литература за обучение по немски език, ниво А1
Дата на публикуване 10.9.2014 г.  / Краен срок 18.9.2014 г.
  Извършване на ремонтни работи по хотелски стаи 16 бр. в Хотел „КОРПУС ЮГ“ на Стопанска Академия „Д. А. ЦЕНОВ” в гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ №105
Дата на публикуване 10.9.2014 г.  / Краен срок 31.12.2014 г.
  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Дата на публикуване 8.8.2014 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя, на хартия и картон за Академично издателство
Дата на публикуване 30.6.2014 г.  / Краен срок 8.7.2014 г.
  Доставка на комплект учебна литература за обучение по немски език, ниво А1
Дата на публикуване 25.6.2014 г.  / Краен срок 3.7.2014 г.
  Извършване на „Строително-монтажни работи по площадки, тераси, навес, фасади и вертикална планировка в Спортен Комплекс на Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ в гр.Свищов, ул.“П.Евтимий“ №105“
Дата на публикуване 20.6.2014 г.  / Краен срок 30.6.2014 г.
  Периодични доставки по заявка на Възложителя на касети за матрични,струйни и лазерни принтери и копирни машини (черно-бели/цветни),оптични носители,дискети и флаш памети,акумулаторни батерии за UPS,почистващи средства и др.
Дата на публикуване 12.5.2014 г.  / Краен срок 20.5.2014 г.
  Предоставяне на пакети осигурителни услуги за обслужване на 600 бр.служители на СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”, включващи извънболнична и болнична помощ, вкл. терапевтична и хирургична дейност
Дата на публикуване 30.4.2014 г.  / Краен срок 8.5.2014 г.
  Доставка на дребно офис оборудване
Дата на публикуване 17.4.2014 г.  / Краен срок 25.4.2014 г.
  Доставка на учебна литература за обучение по английски и немски език от европейската езикова рамка
Дата на публикуване 16.4.2014 г.  / Краен срок 29.4.2014 г.
  Доставка на перилни и почистващи препарати
Дата на публикуване 25.3.2014 г.  / Краен срок 2.4.2014 г.
  Периодични доставки на „В и К” и „ОВ” материали за нуждите на Стопанска Академия ”Д.А.Ценов” в гр.Свищов
Дата на публикуване 19.3.2014 г.  / Краен срок 26.3.2014 г.
  Периодични доставки на Строителни материали за нуждите на Стопанска Академия ”Д.А.Ценов” в гр.Свищов
Дата на публикуване 19.3.2014 г.  / Краен срок 26.3.2014 г.
  Периодични доставки на „В и К” и „ОВ” материали
Дата на публикуване 19.2.2014 г.  / Краен срок 27.2.2014 г.
  Периодични доставки на Строителни материали
Дата на публикуване 19.2.2014 г.  / Краен срок 27.2.2014 г.
  Пране, дезинфекция, изсушаване, гладене, пакетиране и транспортиране на спално бельо, хавлии, одеяла, олекотени завивки, покривки, карета, хангали, пердета, пътеки, килими и други
Дата на публикуване 18.2.2014 г.  / Краен срок 25.2.2014 г.
  Доставка и монтаж на нафтов водогреен котел за отопление
Дата на публикуване 17.2.2014 г.  / Краен срок 25.2.2014 г.
  Доставка на пакет учебни материали
Дата на публикуване 7.2.2014 г.  / Краен срок 17.2.2014 г.
  Доставка на учебници
Дата на публикуване 27.1.2014 г.  / Краен срок 4.2.2014 г.
  Доставка на учебни материали
Дата на публикуване 19.12.2013 г.  / Краен срок 5.1.2014 г.
  Доставка на пакет учебни материали по английски език за ниво С1 от европейската езикова рамка за провеждането на Интензивно /специализирано чуждоезиково обучение по английски език, Дейност 3 по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов– ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието" по ОП „РЧР“
Дата на публикуване 11.12.2013 г.  / Краен срок 18.12.2013 г.
  Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност/мастила,плаки и други/ за Академично издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” в град Свищов
Дата на публикуване 4.12.2013 г.  / Краен срок 12.12.2013 г.
  Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност/мастила,плаки и други/ за Академично издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” в град Свищов
Дата на публикуване 8.11.2013 г.  / Краен срок 19.11.2013 г.
  Доставки на Препарати за почистване, дезинфекциране и ароматизиране в помещения с общо предназначение (зали, коридори, кабинети)
Дата на публикуване 7.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя, на хартия за Академично издателство
Дата на публикуване 7.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя на Ел. материали
Дата на публикуване 7.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Доставка на софтуерни лицензи и софтуерна поддръжка за нуждите на СА „Д.А. Ценов” – Свищов
Дата на публикуване 8.5.2013 г.  / Краен срок 15.5.2013 г.
  Доставка на касети за матрични,струйни и лазерни принтери и копирни машини (черно-бели/цветни),оптични носители, дискети и флаш памети,акумулаторни батерии за UPS,почистващи средства за офис и др.
Дата на публикуване 23.4.2013 г.  / Краен срок 7.5.2013 г.
  Лицензи за терминален сървър
Дата на публикуване 23.4.2013 г.  / Краен срок 7.5.2013 г.
  Доставка на канцеларски материали
Дата на публикуване 16.4.2013 г.  / Краен срок 25.4.2013 г.
  Канцеларски материали и консумативи
Дата на публикуване 3.4.2013 г.  / Краен срок 12.4.2013 г.
  Софтуер за моделиране и анализ на бизнес процеси - ARIS Business Architect 7.2
Дата на публикуване 29.3.2013 г.  / Краен срок 8.4.2013 г.
  Препарати за почистване, измиване, дезинфекция и ароматизиране
Дата на публикуване 14.3.2013 г.  / Краен срок 22.3.2013 г.
  САНИРАНЕ ВЪНШНО /ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ/ НА ЗАДНА ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА";„РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО КОРИДОРИ ХОТЕЛ КОРПУС ЮГ";„РЕМОНТ ПОКРИВИ В БАЗА ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ С.ОРЕШАК,ОБЛ.ЛОВЕЧ";„РЕМОНТНИ РАБОТИ И САНИРАНЕ НА АУДИТОРИИ ЗАПАДЕН КОРПУС І-ВИ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ”;„РЕМОНТНИ РАБОТИ И САНИРАНЕ НА АУДИТОРИИ ЗАПАДЕН КОРПУС ІІ-РИ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ
Дата на публикуване 5.2.2013 г.  / Краен срок 13.2.2013 г.
  Канцеларски материали и консумативи
Дата на публикуване 8.1.2013 г.  / Краен срок 17.1.2013 г.
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 ЛЮБОМИР РОСЕНОВ ТЕРЗИЕВ
66-413