Проект № ДПМНФ 01/16 за съфинансиране на международен научен форум на тема "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания"


След успешно подготвена документация за кандидатстване по национален конкурс „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България” на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката, бе одобрено проектно предложение за финансиране на Международна научна конференция на тема: „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, посветена на 80-ата годишнина от основаването на СА „Д. А. Ценов” - Свищов. Общата стойност на финансовата подкрепа възлиза на 7 000 лв., с които се обезпечават разходи по отпечатване на сборник с доклади, програма, канцеларски и рекламни материали.
Събитието се провежда в периода 9 - 10 ноември 2016 г. в рамките на Тържествено честване на 80-ата годишнина на Стопанска академия. Научният форум е организиран в рамките на три тематични направления:

1. Икономика, държава и общество
2. Финанси и отчетност
3. Бизнес, мениджмънт и маркетинг

Откриването на конференцията е планирано за 09 ноември 2016 г. от 10.00 часа. Ще бъдат представени 3 пленарни доклада на изявени в научните среди изследователи и лектори: проф. д-р ик.н. Методи Кънев, проф. д.ик.н. д.в.н. д-р инж. Венелин Терзиев, проф д-р ик.н. Татяна Орехова. Заявилите участие в Международната научна конференция са над 200 учени от страната и чужбина. От тях над 40 участници са докторанти, постдокторанти и млади учени.