График на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "Бакалавър"

Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия-зимен семестър, задочно обучениеРедовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
септември
октомври
ноември
декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
февруари
март
април
май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс