www.uni-sofia.bg Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
www.uni-sofia.bg
   
www.unwe.acad.bg Университет за Национално и Световно Стопанство - София
www.unwe.bg
   
www.ue-varna.bg Икономически Университет - Варна
www.ue-varna.bg
   
www.aubg.bg Американски Университет в България
www.aubg.bg
   
www.nbu.bg Нов Български Университет
www.nbu.bg
   
www.tu-sofia.bg Технически Университет - София
www.tu-sofia.bg
   
www.ru.acad.bg Русенски Университет "Ангел Кънчев"
www.uni-ruse.bg
   
www.uni-plovdiv.bg Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
www.uni-plovdiv.bg
   
www.uni-sz.bg Тракийски Университет - Стара Загора
www.uni-sz.bg
   
www.uni-vt.bg Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил и Методи"
www.uni-vt.bg
   
www.swu.bg Югозападен Университет "Неофит Рилски" - Благоевград
www.swu.bg
   
www.shu-bg.net Шуменски Университет "Еп. Константин Преславски"
www.shu-bg.net
   
www.vfu.bg Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"
www.vfu.bg
   
www.bfu.bg Бургаски Свободен Университет
www.bfu.bg
   
www.btu.bg Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
www.btu.bg
   
www.tu-varna.bg Технически Университет - Варна
www.tu-varna.bg
   
www.uacg.bg Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
www.uacg.bg
   
www.mgu.bg Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - София
www.mgu.bg
   
www.au-plovdiv.bg Аграрен Университет - Пловдив
www.au-plovdiv.bg
   
www.mu-pleven.bg Медицински Университет - Плевен
www.mu-pleven.bg
   
www.tugab.bg Технически Университет - Габрово
www.tugab.bg
   
www.medun.acad.bg Медицински Университет - София
www.mu-sofia.bg
   
www.vtu.bg Висше Транспортно Училище "Тодор Каблешков" - София
www.vtu.bg
   
www.aff.nvu.bg Национален Военен Университет "В.ЛЕВСКИ"
Факултет "Авиация"

www.aff.nvu.bg
   
   
www.bas.bg Българска академия на науките
www.bas.bg
   
   
Български Виртуален Университет
www.bvu-bg.eu
   
Виртуален инфо център за докторанти
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/phd-center
   
www.nsa.bg Национална спортна академия "Васил Левски" - София
www.nsa.bg
   
   
www.uctm.edu Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София
www.uctm.edu
   
www.ltu.bg Лесотехнически Университет - София
www.ltu.bg
   
www.natfiz.bg НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - София
www.natfiz.bg
   
www.nha.bg Национална Художествена Академия - София
www.nha.bg
   
www.vuzf.bg Висше училище по затраховане и финанси - София
www.vuzf.bg
   
www.uft-plovdiv.bg Университет по хранителни технологии - Пловдив
www.uft-plovdiv.bg
   
www.artacademyplovdiv.com Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
www.artacademyplovdiv.com
   
www.tu-plovdiv.bg Технически Университет - София, филиал Пловдив
www.tu-plovdiv.bg
   
www.naval-acad.bg Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" - Варна
www.naval-acad.bg
   
www.nvu.bg Национален Военен Университет "В.Левски" - В.Търново
www.nvu.bg
   
www.ibsedu.com Международно висше бизнес училище - Ботевград
www.ibsedu.com