Уважаеми студенти,
Във връзка с изплащането на стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 година, Отдел „Студентска политика“ Ви информира за следното:

 • до 10 ноември 2017 година (петък) следва да посетите офиса на Общинска банка АД, Финансов център – гр. Свищов, с цел – откриване на сметки за изплащане на стипендиите, ако сте класирани за получаването им (справка за отпускането на стипендиите можете да направите в своето електронно студентско досие);
 • отдел „Студентска политика“ ще получи по служебен път Вашите сметки от Общинска банка АД, Финансов център – гр. Свищов, поради което не се изисква допълнителното им предоставяне;
 • студентите, които не изпълнят по-горното изискване в посочения срок, ще загубят стипендиите си.

В случай на възникнали въпроси, моля да се обърнете към:

 • офиса на Общинска банка АД, Финансов център – гр. Свищов
  тел. 0631/64931, 64932, 64933 или на имейл – YChenkova@municipalbank.bg
 • отдел „Студентска политика“
  тел. 0631/66 371 или на място от 8:00 ч. до 12:00 ч./13:00 ч. до 17:00 ч.

Уважаеми колеги,
"Общинска банка" АД - ФЦ Свищов предоставя възможност за служебно откриване на банкови сметки за превеждане на стипендии за зимния семестър на учебната 2017-2018 г.


Уважаеми студенти,
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обявява конкурс за участие в ежегодна стипендиантска програма за студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов при следните условия: ТУК

Документи се подават в офис „Студентска политика”.
Краен срок за подаване на документи: 31.10.2017 г., 16:00 часа.


Уважаеми колеги!
От 02.10.2017 год. до 13.10.2017 год. в отдел „Студентска политика” (позициониран между офисите на Общинска банка АД и Медийния център към АЦККВО) ще се приемат документи за следните видове стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 год.:
 • стипендии по успех и доход;
 • стипендии по успех;
 • стипендии с предимство, независимо от успеха и дохода.

Подробна информация за правилата за кандидатстване и отпускане на стипендии, както и пълен списък на изискуемите  документи ще намерите ТУК.