Уважаеми дами и господа,
Скъпи възпитаници и приятели на Стопанска академия,

През настоящата 2016 година на 8-ми ноември Стопанска академия „Димитър А. Ценов”  отбелязва 80-годишнината от своето създаване. Това е паметно събитие в историята на висшето ни училище, знаменателна дата, на която всяка година пред паметника на Дарителя ние  засвидетелстваме дълбоката си почит и се прекланяме пред безпримерното родолюбие и гениално прозрение на един велик българин, родолюбец и патриот - Димитър Апостолов Ценов.

Ето защо отбелязваме този ден с изконна историческа гордост за богатото наследство – материално и духовно, завещано ни от този изключителен човек, чието име блести сред плеядата радетели на народната пробуда, дарители и просветители.

Дарителят ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова всички ние, които принадлежим на академичното семейство на скъпата ни Алма матер, имаме моралния дълг да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. В катаклизма на нелекото време, оцелявайки с вяра и труд в мисията ни на достойни продължители на неговото дело, ще продължаваме да отстояваме позицията на академията като силна и единна институция с финансов и кадрови потенциал на европейско ниво.

Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 140 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.

Във връзка с предстоящото  тържествено честване на 80-годишнината на висшето училище, което ще бъде на 8 ноември т.г., академичното ръководство на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов е изготвило Академична програма за отбелязване на 80-годишния юбилей, в която са включени широка палитра научни конференции, семинари, кръгли маси, изложби, концерти, спортни турнири и др. С осъществяването на тази инициативи академичната общност подобаващо ще изрази гордостта и честта да бъде достоен следовник както на делото на своя дарител, така и на плеядата учени, видни икономисти и общественици, посветили цялата си творческа и човешка енергия,  таланта си, за съществуването и просперитета на нашата академия.

И нека този наш взаимен стремеж за нейния просперитет ни съпътства през времето, осмисляйки отговорността, че сме длъжници както на достойните ни предшественици, така и на младото  поколение, в чиито ръце е бъдещето на България.

                                                Доц. д-р Иван Марчевски,
                                                                       Ректор на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.  Конференцията ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов. 

Повече информация може да откриете на следния адрес:  http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016

Поздравителен адрес от Министър-председателя на Република България
Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката Меглена Кунева
Поздравителен адрес от Иван К. Иванов - Заместник-председател на 43-то Народно събрание
Поздравителен адрес от Андрей Новаков - член на Европейския Парламент
Поздравителен адрес от Председателя на съвета на Ректорите
Поздравителен адрес от Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация
Поздравителен адрес от Ивайло Петров, Областен управител на област Монтана
Поздравителен адрес от Кмета на Община Свищов - Генчо Генчев
Поздравителен адрес от Командира на 55-ти инжинерен полк
Поздравителен адрес от Председателя на ИБ на ПП Нормална държава
Поздравителен адрес от Председателя на ИДЕС
Поздравителен адрес от Председателя на УС на ИВОБ
Поздравителен адрес от Председателя на ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Поздравителен адрес от Директора на ДТГ "Димитър Хадживасилев" - Свищов
Поздравителен адрес от Директора на СУ "Димитър Благоев" - Свищов
Поздравителен адрес от Директора на СУ "Николай Катранов" - Свищов
Поздравителен адрес от Национално издателство "АзБуки" при МОН
Поздравителен адрес от Ректора на техническия университет в Рига
Поздравителен адрес от Ректора на техническия университет - Варна
Поздравителен адрес от Ректора на Higher Vocational State School, Kalisz, Poland
Поздравителен адрес от Ректора на Чернігівський національний технологічний університет, Украйна
Поздравителен адрес от Професор доктор инженер, доктор на икономическите науки, доктор на науките (Национална сигурност) Венелин Терзиев
Поздравителен адрес от Полк. доц. д-р инж. Марин Маринов - Декан на факултет "Авиационен", НВУ "Васил Левски"
Поздравителен адрес от Ректора на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Поздравителен адрес от Ректора на Аграрен университет - Пловдив
Поздравителен адрес от Ректора на АМТИИ - Пловдив
Поздравителен адрес от Ректора на Университета по туризъм и мениджмънт - Азербайджан
Поздравителен адрес от Ректора на Донецки Национален Университет
Поздравителен адрес от Ректора на Финансовия университет, Русия
Поздравителен адрес от Ректора на Киевски национален икономически университет
Поздравителен адрес от Ректора на Лесотехнически университет - София
Поздравителен адрес от Ректора на Международно висше бизнес училище
Поздравителен адрес от Ректора на Медицински университет - Пловдив
Поздравителен адрес от Ректора на Медицински университет - София
Поздравителен адрес от Ректора на Медицински университет - Плевен
Поздравителен адрес от Ректора на Националната художествена академия
Поздравителен адрес от Ректора на НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Поздравителен адрес от Началника на НВУ "Васил Левски"
Поздравителен адрес от Ректора на Националния икономически университет в Одеса
Поздравителен адрес от Ректора на Шуменския университет
Поздравителен адрес от Ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Поздравителен адрес от Ректора на Технически университет - Варна
Поздравителен адрес от Ректора на Тракийския университет - Стара Загора
Поздравителен адрес от Ректора на Университет по хранителни технологии - Пловдив
Поздравителен адрес от Ректора на Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас
Поздравителен адрес от Ректора на Университет за Национално и Световно Стопанство - София
Поздравителен адрес от Началника на военна академия "Г.С.Раковски"
Поздравителен адрес от Ректора на Университет "Валахия", Търговище, Румъния - Бургас
Поздравителен адрес от Ректора на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Поздравителен адрес от Ректора на ВСУ "Любен Каравелов"
Поздравителен адрес от Ректора на Великотърновски Университет "Св.Св. Кирил и Методи"
Поздравителен адрес от Ректора на Висше училище по телекомуникации и пощи
Поздравителен адрес от Началника на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"
Поздравителен адрес от Ректора на Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Поздравителен адрес от Директора на ФСПГ "Васил Левски" - Монтана
Поздравителен адрес от Проф. д-р ик.н. Нено Павлов - Председател на УС на Фондация "Проф. д-р В.Гаврийски"
Поздравителен адрес от Георг Георгиев
Поздравителен адрес от Директора на Харковски научен институт
Поздравителен адрес от Георги Кадиев - Председател на ИБ на ПП Нормална държава
Поздравителен адрес от Ректора на Медицински университет - Варна
Поздравителен адрес от Председателя на Сметна Палата на Република България
Поздравителен адрес от Ректора на ВУЗФ
Поздравителен адрес от Ректора на Икономически университет, Познан
Поздравителен адрес от преподавателите от катедра "Индустриален бизнес" - Икономически Университет Варна
Поздравителен адрес от Президента на Suez Canal University
Поздравителен адрес от Ректора на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Поздравителен адрес до Ръководителя на катедра "Физическо възпитание и спорт" от РУ "Ангел Кънчев"
Поздравителен адрес от Ректора на Шуменския университет до организаторите и участниците в Националния университетски шампионат по тенис на маса
Поздравителен адрес от Ръководител катедра "ФВС" при УНСС към катедра "ФВС" към СА "Д.А.Ценов"
Поздравителен адрес от Ректора на Академия на Министерство на вътрешните работи
Поздравителен адрес от Управителя на "СТЕМО" ООД