Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи

Уважаеми студенти,
Ръководството на СА „Д.А.Ценов” и отдел „Битово обслужване / ССО“, Ви уведомява за необходимите такси, документи и лични вещи за настаняване в студентски общежития:
 
І. Документи:
- студентска книжка;
- документ за самоличност /за справка/;
- снимки – 2 броя.
 
ІІ. Такси заплащани при настаняването:
 Студентски блок № 1:
 - студентски наем за месеци септември и октомври общо 98,00лв.;
 - депозит за І семестър – 15,00лв.
 
ІІІ. Лични вещи необходими при настаняването:
- постелъчно бельо;
- завивки;
- ел. уред за отопление.
 
Настаняването в студентските общежития ще започне от 16.09.2017 г. /събота/ до 21.09.2017 г. /четвъртък/
 

Уважаеми студенти-първокурсници,

Подаването на документи за настаняване в студентско обще­житие на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, стартира на 10.07.2017 год. (понеделник). В периода от 10.07.2017 г. до 25.07.2017 г. документи ще се приемат в Студентски дом на културата (позициониран непосредствено до Кандидатстудентския център на Стопанска академия), където ще се извършва и записването на новоприетите студенти.

От 25.07.2017 г. до 08.09.2017 г. документи ще се приемат в отдел „Студентска политика” (позициониран непосредствено до офиса на Общинска банка АД).

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

СА „Димитър А. Ценов” - Свищов Ви предлага настаняване в студентски блок № 1  при следните условия:

1. Месечен наем (за 1 студент):
Месечният наем за студент в студентските общежития на СА „Димитър А. Ценов” - Свищов е:

  • При настаняване в блок № 1 – 65 лв.

2. Безплатно потребление на комунални услуги
В стойността на субсидията на всеки студент е включено  безплатно потребление на 2 куб. вода и 150 kW ток на стая.. Консумацията на ток и вода над тези размери се доплаща.

3. Стаи
Стаите в блок № 1 на СА „Димитър А. Ценов”-Свищов са напълно обновени и разполагат със самостоятелни електромери и санитарен възел, както и всички необходими удобства за пребиваване.

Броя на  леглата в стая са две

4. Сигурност
Блокът се охраняват денонощно и се поддържа пропускателен режим, което гарантира спокойствие и сигурността на студентите.

5. Безплатна безжична интернет връзка
Наличие на покритие на системата Eduroam в общите части на общежитието.

6. Столово хранене (обяд и вечеря)
В непосредствена близост до студентското общежитие е разположен стол за хранене на СА „Димитър А. Ценов”-Свищов, функциониращ от понеделник до неделя в рамките на учебната година.

7. Паркинг
Безплатен за студентите, денонощно охраняем паркинг – находящ се непосредствено до студентския блок.

8. Други удобства
В непосредствена близост до студентското общежитие са разположени сградите на Академията, магазини, заведения.

Контакти за допълнителна информация: 0631/66 371

Е-mail: osp@uni-svishtov.bg

Справка за заетост на студентските общежития управлявани от СА"Д.А.ЦЕНОВ", гр.Свищов

Към дата : 30.11.2016 г.

Общежитие №
Легла (Капацитет)
Легла над капацитета
Настанени
Свободни легла
Неизползваеми легла
1
Общежитие №1
320
0
245
75
0
2
Общежитие №3
339
0
0
0
339
3
Общежитие №4
132
0
0
0
132
4
Общежитие №5
324
0
0
0
324
5
Общежитие №6
394
0
0
0
394
6
Общежитие №7
120
0
0
0
120
7
Общежитие №8
276
0
72
204
0
8
           
9
           

Забележка: Общежития № 3, 4, 5, 6 и 7 са затворени и не се използват поради липса на студенти, желаещи да живеят в студентските общежития.