Уважаеми студенти,

Центърът за следдипломно и факултативно обучение, сектор “Факултативно обучение” при СА „Д. А. Ценов“ Ви дава възможност за придобиване на допълнителна професионална квалификация

Актуални специализации:

 • Банков контрол
 • Бизнесът – нормативни правила и процедури
 • Борсово посредничество и агентиране
 • Валутен, митнически и данъчен контрол
 • Икономика и управление на недвижимата собственост
 • Икономическа педагогика
 • Компютърни и информационни технологии в управлението
 • Корпоративен PR
 • Международен бизнес и предприемачество
 • Независим финансов одит
 • Организация и управление на природозащитната дейност
 • Организация и управление на туризма
 • Психология в управлението
 • Съдебни експертизи
 • Управление на териториалните системи
 • Финансово разузнаване

Хорариум:

 • за редовно обучение - 240 учебни часа
 • за задочно обучение – 144 учебни часа

Форма на обучение:

 • редовна
 • задочна

Продължителност на обучението4 семестъра (2 учебни години)

Учебни дни:

 • за задочно обучение – петък, събота и неделя (по учебен график)
 • за редовно обучение – събота и неделя (по учебен график)

Учебна база: „Проф. д-р Д. Бъров”, Център за следдипломно и факултативно обучение

Документи за записване:

 • 2 снимки,
 • нова студентска книжка (от академичната книжарница),
 • именник (от академичната книжарница),
 • уверение за студентство (от канцеларията на основната специалност) или копие на диплома (за завършилите бакалавър или магистър),
 • семестриална такса (платена в офиса на Общинска банка –Свищов)

Издавани документи: 
Свидетелство за професионална квалификация

Учебна такса:
Редовно обучение

 • Икономическа педагогика – 155 лв.
 • Останалите професионални направления – 135 лв.

Задочно обучение

 • Икономическа педагогика – 145 лв.
 • Останалите професионални направления – 125 лв.

За контакти:
5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Център за следдипломно и факултативно обучение
cfe@uni-svishtov.bg;
тел. 0882552520