Уважаеми студенти,

Центърът за професионално обучение при СА "Д. А. Ценов" организира компютърни и чуждоезикови курсове, в т.ч. и подготовка за изпитите на UNIVERSITY of CAMBRIDGE и сертифициране по общ английски език:

1. Квалификационни курсове по компютърна грамотност:

  • Windows, Word, Excel
  • Windows, Word, Excel, PowerPoint,
  • Windows, Word, Excel, PowerPoint, MSAccess
  • Интернет и локални мрежи
  • Web-технологии и Web-дизайн
  • Как да използваме социалните мрежи в Интернет
  • Нови възможности и работа с Windows 8
  • Как да започнем успешен бизнес в Интернет
  • Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи
  • Автоматизация на офиса
  • Функционални приложни програми
  • Системи за управление на бази данни
  • Компютърно счетоводство
  • Обмен на данни между офис приложенията и работа с електронна поща
  • Цифрови сертификати и електронни подписи
  • Услуги и ресурси на Web 2.0
  • Системи за информационна безопасност
  • Текстообработващи системи
  • Електронни таблици и бази от данни
  • Бизнес презентации
  • Технологии за интеграция на данни
  • Интернет технологии
  • Системен софтуер, клиент-сървърни системи, компоненти и услуги
  • Уеб дизайн и публикуване в Интернет
  • Компютърна графика и презентация
  • Интернет и уеб-технологии
  • Бази от данни
  • Електронна търговия
  • Интегрирани системи за управление на бизнеса
  • Автоматизирана обработка на информацията в корпоративната информационна система

Хорариум60 учебни часа (при минимум 6 обучаеми)

Форма на обучение:

 • дневна
 • вечерна

Продължителност на обучението15-30 дни (в зависимост от интензивността на обучението)

Учебни дни: през цялата седмица (броят и точните дни са по договореност между обучаемите, обучителите и ЦПО)

Учебна база: „Проф. д-р Д. Бъров”, Център за професионално обучение

Документи за записване:

 • заявление за участие в квалификационен курс (получава се от ЦПО)
 • договор (получава се от ЦПО),
 • декларация (получава се от ЦПО),
 • медицински документ (доказващ, че квалификационното обучение не е противопоказно),
 • копие от диплома,
 • първа страница на студентска книжка (трудова книжка),
 • 1 бр. снимка,
 • документ за платена такса (Общинска банка – Свищов)

Учебна таксаот 159,00 лв.

Издавани документи:

 • Удостоверение за професионално обучение
 • Европассертификат на български и чужд език

За контакти:
5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Център за професионално обучение;
cpo@uni-svishtov.bg;
тел. 0882552507

 2. Квалификационни курсове по чужд език:

 • Английски език – 6 нива
 • Френски език – 3 нива
 • Немски език – 3 нива
 • Руски език – 3 нива
 • Румънски език – 1 ниво
 • Испански език – 1 ниво

Хорариум100 учебни часа за едно ниво (при минимум 6 обучаеми)

Форма на обучение:

 • дневна
 • вечерна
 • дистанционна (само за 5 и 6 ниво английски език)

Продължителност на обучението2-3 месеца (в зависимост от интензивността на обучението)

Учебни дни: през цялата седмица (броят и точните дни са по договореност между обучаемите, обучителите и ЦПО)

Учебна база: „Проф. д-р Д. Бъров”, Център за професионално обучение

Документи за записване:

 • заявление за участие в квалификационен курс (получава се от ЦПО)
 • договор (получава се от ЦПО),
 • декларация (получава се от ЦПО),
 • медицински документ (доказващ, че квалификационното обучение не е противопоказно),
 • копие от диплома,
 • първа страница на студентска книжка (трудова книжка),
 • 1 бр. снимка,
 • документ за платена такса (Общинска банка – Свищов)

Издавани документи:

 • Удостоверение за професионално обучение
 • Европассертификат на български и чужд език

Учебна такса: от 169,00 лв. за едно ниво

За контакти:
5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Център за професионално обучение
cpo@uni-svishtov.bg;
тел. 0882552507

 3. Сертификатно езиково обучение – подготовка за явяване на изпитите на UNIVERSITYOFCAMBRIDGE:

Модули:

 • Общ английски –
  • първи сертификат В2 (FCE)
  • сертификат за напреднали C1 (CAE)
 • Специализиран английски
  • Business English (BEC) – две нива

Хорариум120 учебни часа

Форма на обучение:

 • дневна
 • вечерна

Продължителност на обучението2-3месеца (в зависимост от интензивността на обучението)

Учебни дни: през цялата седмица (броят и точните дни са по договореност между обучаемите, обучителите и ЦПО)

Учебна база: „Проф. д-р Д. Бъров”, Център за професионално обучение

Документи за записване:

 • заявление за участие в квалификационен курс (получава се от ЦПО)
 • договор (получава се от ЦПО),
 • декларация (получава се от ЦПО),
 • копие от диплома,
 • първа страница на студентска книжка (трудова книжка),
 • 1 бр. снимка,
 • документ за платена такса (Общинска банка –Свищов)

Издавани документи:
Сертификат на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО за преминат подготвителен курс

Учебна такса: 229,00 лв. за едно ниво

Възможност за отстъпка от регистрационната такса за явяване на Cambridge изпитите

За контакти:
5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Център за професионално обучение
cpo@uni-svishtov.bg
тел. 0882552507