Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанска академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

     В навечерието на 80-годишния си юбилей Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ започна нов етап в своето развитие – етап на възраждане на академизма, професионалното самочувствие и традициите, градени десетилетия от такива наши предшественици и бележити учени като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов. Благодарение на Вашата активна гражданска позиция, непримиримия Ви дух и решителните действия на Министерството на образованието и науката, в нашата Алма матер бяха възстановени редът и законността. Преустановиха се практиките, които рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха от идеала за прогресивно академично средище.
      Нашата Академия е уникално висше училище. Тя е плод на безкористното благодеяние на великия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото си богатство в името на интелектуалното и духовното развитие на Свищов. Тя е храм на знанието, обител на самоотвержеността!
      Ценов ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме моралния дълг, също като него, да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. Защото колкото това морално чувство е по-възвишено у един човек, толкова той е по-устойчив пред изпитанията на времето!
      Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 130 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.
      Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъхва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, всички ние – преподаватели, служители, докторанти, студенти, възпитаници на Академията, граждани на Свищов – да мобилизираме усилията си и да се посветим изцяло на този идеал, да дадем скромната си лепта към делото на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен дълг!

Ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Следдипломното обучение е форма на продължаващо обучение и подготовка, чрез която завършилите специалисти могат да актуализират, задълбочават и надграждат своите знания и компетентности в различните направления на икономическата наука. Съобразно потребностите си желаещите могат да изберат специализация и конкретна програма, в която да се обучават, с което ще придобият допълнителна професионална квалификация, удостоверена със съответния документ. В отговор на специфичните предпочитания и интереси, от една страна, и професионалните и лични ангажименти на обучаемите, от друга, следдипломното обучение се осъществява по адаптиран учебен плани индивидуален график за консултации и изпити.

Срокове:

Поради индивидуалния характер на обучението записването е целогодишно.

 

За контакти:

Стопанска академия „Д.А.Ценов”
Център за следдипломно и факултативно обучение
Сектор „Следдипломно обучение”
5250 Свищов, ул. „Цар Борис I”  №1, ет. 2
cce@uni-svishtov.bg

Тел. 0882552508
Тел. 0882552521


Записването се извършва в офиса на Сектор “Следдипломно обучение”, намиращ се в Учебна база „Бъров“ на ул. „Цар Борис I, № 1, втори етаж.
Необходими документи

  • копие на диплома за висше образование – ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър”
  • лична карта
  • данни за фирма (при издаване на фактура)
  • 2 броя снимки
  • документ за платена такса

Заплащането на таксата се осъществява в:
Общинска банка АД – Финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG33SOMB91303142607800

Кандидатстване:

За специализациите в следдипломното обучение могат да кандидатстват кадри с висше образование (професионален бакалавър, бакалавър и магистър) от всички сфери и отрасли на стопанската дейност.