„Доктор хонорис кауза” (на латински doctor honoris causa, „доктор по заслуги“) е почетно звание, което се присъжда от висше учебно заведение за заслуги в областта на науката, образованието, културата или обществения живот. Носители на тази титла могат да бъдат академични личности, изтъкнати общественици, политици.
Носителите на званието имат право ежегодно да изнасят публична лекция във висшето училище, което им е присъдило званието.

26.03.2015 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" проф. дфн Кръстьо Петков - председател на УС на Съюза на икономистите в България.

Снимки от церемонията25.06.2014 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" проф. д-р ик.н. Сергей Антонович Охрименко – ръководител Лаборатория "Информационна безопасност" на Молдовската икономическа академия в гр. Кишинев, Молдова.

Снимки от церемонията


28.10.2013 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" проф. д-р ик.н. Татяна Викторовна Орехова – ръководител катедра „Международен бизнес и приложна икономика” към Донецкия национален университет, Украйна.

Снимки от церемонията


27.06.2013 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Житомирския държавен технологически университет в Украйна – проф. д.т.н. Пьотър П. Мелничук.

Снимки от церемонията17.06.2013 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Черкаския държавен технологически университет в Украйна – проф. д-р Юрий Лега.

Снимки от церемонията09.05.2013 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Донецкия национален университет в Украйна – проф. д-р ю.н. Роман Федорович Гринюк.

Снимки от церемонията18.04.2013 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Тернополския национален икономически университет в Украйна - проф. д-р ик.н. Андрей Игорович Крисоватий.

Снимки от церемонията11.10.2012 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Председателят на Съюза на счетоводителите в България – проф. д. ик. н. Иван Душанов Иванов.

Снимки от церемониятаОктомври 2011 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Финансовия университет при Правителството на Руската федерация в гр. Москва - Проф. Ескиндаров.

Снимки от церемонията04.11.2011 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Тернополския национален икономически университет в Украйна - Проф. д-р ик.н. Сергей Юрий.

Снимки от церемонията08.07.2011 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Университета "Валахия", Търговище, Република Румъния - Проф. д-р Йон Кукуй.

Снимки от церемонията06.12.2010 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Одеския държавен икономически университет – Украйна - Проф. д. ик.н. Михаил Иванович Зверяков.

Снимки от церемонията27.05.2010 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Молдовската академия за икономически науки, гр. Кишинев, Република Молдова - Проф. д.ик.н. Григоре Белостечник.

Снимки от церемонията08.11.2006 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Университета в Гренобъл – Франция - Проф. Клод Курле.

Снимки от церемонията31.10.2006 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" - Проф. Димитър Иванов - икономически съветник на президента на Р България.

Снимки от церемонията25.09.2006 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Димитрис Куркулас - пълномощен и извънреден посланик на Гърция в Р България, ръководител на Делегацията на Европейската комисия в България.

Снимки от церемонията


02.11.2005 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Харалд Киндерман - пълномощен и извънреден посланик на ФР Германия в Р България.

Снимки от церемонията27.05.2004 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ясуйоши Ичихаши пълномощен и извънреден посланик на Япония в Р България.

Снимки от церемонията12.11.1997 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Проф. д-р ик. н. Алла Грязнова (ректор на Финансовата академия при Правителството на Руската федерация).
8.11.1996 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Проф. д-р ик. н. Клаус Хаазе (от Университет Пасау – ФР Германия).