Приложение 2

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail:info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ 0879 120 470 за информация

Населено място Адрес
Телефони за контакти
Благоевград ул. “Ив. Михайлов” 66, ЮЗУ, I Учебен корпус,
зала 206
0887/886 012
Бургас бул. “Гладстон” 47, (Младежки културен център)
0888/305 539 0889/184 679 
0885/754 436
Варна ул. “Христо Ботев” 3 А, (ЦИО “Вектор” )    
052/602 183
   052/612 266
Видин ул.“Екзарх Йосиф I” 17, ОУ „Климент Охридски“
0887/327 768
Велико Търново ул. “Христо Ботев“ 19, вход север, ет. 2, зала 201
062/63 36 52   0882/476 287
ул. „Христо Ботев“ 19, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5
062/63 36 52  
0882/476 287
      след 05.06.2017 г.    
Враца ВТУ- филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1    
092/64 10 86    0886/981 155
 
Габрово площад “1-ви май” № 1, вх. В, ет. 2
0878/264 202
ул. “Х. Димитър” 4, Технически университет - Ректорат
0878/264 202
     след 05.06.2017 г.    
Добрич ул. България 1, офис 901, (Централна кооперативна банка)
058/580 623
0899/298 593
0876/650 417
Казанлък Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”
0431/62 567
  0878/799 297
  0898/309 636
Кърджали СОУ “Отец Паисий”
0886/676 146
Кюстендил ул. “Осми март” 8
0876/796 522
Ловеч ул. “Съйко Съев” 31 (Технически колеж)
0886/430 997
Монтана ул.”Трети март” 98, ет.1, (Младежки дом)
0888/698 195
Пазарджик ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2, офис, /сградата на Хебърстрой/
0898/831 917
Перник площад Кракра, Общински младежки дом
 0878/344 258 
Петрич Професионална гимназия по икономика и туризъм “Проф. д-р Ас. Златаров”, ул. “Отец Паисий” № 3
0887/886 012
Плевен бул. “Русе” 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи)
0898/684 844
 0889/223 961
Пловдив ул. “Цанко Дюстабанов” 25 (сградата на Техн. университет - филиал Пловдив)
032/659 502
   0888/645 158
Разград ул. “Н. Вапцаров” 10, зала 118, (Общежитие за средношколци)
0878/942 491
Русе ул. “Николаевска” 66, ет. 1, (Стоматологията)
0885/739 527
Свищов ул. “П. Ангелов” 17, СОУ “Д. Благоев”            0882/ 342 024
0882/509 582
Силистра бул. “Македония” 121, (ПГСУАУ “Атанас Буров”)
086/823 025
    0889/909 141
Сливен бул. “Братя Миладинови” 18, ет 3 (в сградата на Регионално управление на образованието)
0879/384 769
Смолян бул. “България” 58, етаж 2, (Бивш профсъюзен дом)
0301/63 763
София бул. “Кл. Охридски“ 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202
0887/060 375 
02/850 51 52
Стара Загора ул. “Армейска” 9, (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище),
042/257 103
042/646 107
Търговище ул “Славейков” 4, ет. 2, офис 210 /Дом на техниката/
0896/368 636
Хасково Народно читалище “Заря”, ет.1, (Централен вход)
038/665 41
  0887/035 598
Шумен ул. “Съединение” 105, (Младежки дом)
0887/225 112
054/800 505
Ямбол ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14
0888/973 979
  0886/853 731

Обратно към съдържанието