Съдържание
Обръщение на Ректора на СА
Условия за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Такси за кандидатстване
Срокове за подаване за кандидатстудентски документи
Кандидатстудентски изпити
Образуване на бала за участие в класиране
Процедура по класиране на кандидат-студентите
Записване на новоприетите студенти
Допълнителни и заключителни разпоредби

Приложения

Приложение 1 - Списък на специалностите по шифри и форми на обучение
Приложение 2 - Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация за прием на кандидатстудентски документи
Приложение 3 - Прием на кандидатстудентски документи чрез НАПС през 2015 г.
Приложение 5 - ПРОЦЕДУРА за електронно (online) подаване на кандидат-студентски документи за кандидатстване в СА “Д. А. Ценов” ОКС “бакалавър”, ПРИЕМ 2015
Приложение 6 - СРОКОВЕ за подаване на документи за участие в кандидатстудентските изпити
Приложение 7 - ГРАФИК за провеждане на кандидатстудентските изпити в СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Приложение 8 - ГРАФИК за класиране, потвърждаване и записване на новоприетите студенти в СА “Д. А. Ценов” - Свищов