ДИРЕКТОР
Доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
66-376
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР
Доц. д-р Карина Агоп Саркисян-Дикова
66-376
КООРДИНАТОР
 Мариела Руменова Вакинова - Петрова
66-376
КООРДИНАТОР
 Мартина Димитрова Георгиева
66-376
КООРДИНАТОР
 Цветелина Миткова Телбис
66-376

 

Центърът за международна дейност (ЦМД) осъществява организационното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМД отговаря за дейностите по създаване, поддържане и разширяване на международните контакти на Стопанска академия, които позволяват изграждането на трайни партньорства за научно и образователно коопериране. ЦМД допринася за интегрирането на Стопанска академия и нейната академична общност в европейското образователно и научноизследователско пространство.

 
Центърът е създаден с решение № 7/09.07.2008 г. на Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.