Към днешна дата няма открити процедури
  ЗАПОВЕД №263/08.05.2020 г.
Дата на публикуване 8.5.2020 г.  / Краен срок 8.6.2020 г.
  Студентски дом на културата
Дата на публикуване 4.11.2019 г.  / Краен срок 9.12.2019 г.
  Заповед №340/24.04.2019 г.
Дата на публикуване 24.4.2019 г.  / Краен срок 23.5.2019 г.
  ЗАПОВЕД №39 / 29.01.2019 г.
Дата на публикуване 29.1.2019 г.  / Краен срок 28.2.2019 г.
  З А П О В Е Д № 1238 / 06.12.2017 г.
Дата на публикуване 6.12.2017 г.  / Краен срок 15.12.2017 г.
  З А П О В Е Д № 1239 / 06.12.2017 г.
Дата на публикуване 6.12.2017 г.  / Краен срок 15.12.2017 г.
  З А П О В Е Д № 995 / 11.10.2017 г.
Дата на публикуване 11.10.2017 г.  / Краен срок 13.11.2017 г.
  З А П О В Е Д № 576 / 11.07.2017 г.
Дата на публикуване 11.7.2017 г.  / Краен срок 11.8.2017 г.
  З А П О В Е Д № 463 / 13.06.2017 г.
Дата на публикуване 13.6.2017 г.  / Краен срок 13.7.2017 г.
  Заповед № 819 /15.09.2016г
Дата на публикуване 16.9.2016 г.  / Краен срок 30.9.2016 г.
  Заповед № 470 / 09.06.2016г
Дата на публикуване 9.6.2016 г.  / Краен срок 1.7.2016 г.
  Заповед № 471 / 09.06.2016г
Дата на публикуване 9.6.2016 г.  / Краен срок 1.7.2016 г.
  Заповед № 360 / 05.05.2016г
Дата на публикуване 5.5.2016 г.  / Краен срок 27.5.2016 г.
  Заповед № 359 / 05.05.2016г
Дата на публикуване 5.5.2016 г.  / Краен срок 27.5.2016 г.
  ЗАПОВЕД № 1031/19.10.2015 г.
Дата на публикуване 19.10.2015 г.  / Краен срок 2.11.2015 г.
  ЗАПОВЕД № 274/19.03.2015г.
Дата на публикуване 19.3.2015 г.  / Краен срок 30.4.2015 г.
  ЗАПОВЕД № 140/05.02.2015г.
Дата на публикуване 6.2.2015 г.  / Краен срок 17.3.2015 г.
  ЗАПОВЕД №761/28.07.2014г. /ИЗВЛЕЧЕНИЕ/
Дата на публикуване 28.7.2014 г.  / Краен срок 3.9.2014 г.
  ЗАПОВЕД № 334 /09.04.2014г.
Дата на публикуване 14.4.2014 г.  / Краен срок 31.5.2014 г.
  ЗАПОВЕД № 173/27.02.2014г.
Дата на публикуване 11.3.2014 г.  / Краен срок 8.4.2014 г.
  ЗАПОВЕД №1157/11.11.2013
Дата на публикуване 12.11.2013 г.  / Краен срок 30.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 988/30.09.2013г.
Дата на публикуване 2.10.2013 г.  / Краен срок 6.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 829 / 09.09.2013
Дата на публикуване 11.9.2013 г.  / Краен срок 30.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 648/31.07.2013г.
Дата на публикуване 16.8.2013 г.  / Краен срок 2.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД №. 447/07.06.2013 год.
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 17.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 464/18.06.2013
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 31.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 347/25.04.2013 год.
Дата на публикуване 7.5.2013 г.  / Краен срок 15.6.2013 г.
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 66-411