Академично издателство "Ценов"

Висшето училище разполага със собствено Академично издателство – “Ценов” и печатница с универсални възможности за модерно производство на печатна продукция и издателска дейност.
Предлагат се разнообразни полиграфически външни услуги като: отпечатване на специализирана учебна и художествена литература в мека подвързия, цветен илюстрационен печат върху хартия и картон, художествено оформление на издания и качествен компютърен набор с голямо шрифтово разнообразие.

ДИРЕКТОР
инж. Димитринка Симеонова Александрова
0882552512
ЕКСПЕРТ "ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА"
Благовеста Гошева Борисова
0882552512
ЕКСПЕРТ "ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА"
Милена Димитрова Александрова
0882552512
ДОМАКИН
Елка Йорданова Методиева
0882552512
ПЕЧАТАР
Антоанета Стоянова Миланова
0882552512
КНИГОВЕЗЕЦ-ОТГОВОРНИК
Димитринка Георгиева Бориславова
0882552512
КНИГОВЕЗЕЦ И ДОМАКИН
Димка Георгиева Димитрова
0882552512
РАБОТНИК ТЕХНИЧЕСКО РЕДАКТИРАНЕ
Дияна Илиева Димитрова
0882552512
ПЕЧАТАР
Евгения Георгиева Игнатова
0882552512
ПЕЧАТАР
Красимир Пенчев Георгиев
0882552512
РАБОТНИК ТЕХНИЧЕСКО РЕДАКТИРАНЕ
Светла Минкова Петрова
0882552512
КНИГОВЕЗЕЦ И РЕЗАЧ
Соня Петрова Атанасова
0882552512


ЗАГЛАВИЕ АВТОР ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ ISBN
Организация и управление на защитени природни ресурси Марина Николова
Маруся Станчева
01.04.2015 ISBN 978-954-23-1054-9
Библиотека „Образование и наука”, кн. 97, Финанси В. Адамов
Теодора Димитрова
Румяна Лилова
Андрей Захариев
Божидар Божинов
Жельо Вътев
Валентин Милинов
Марин Маринов
02.04.2015 ISBN 978-954-23-1055-6
Библиотека „Образование и наука”, кн. 98, БОН Експортен маркетингов мениджмънт Атанас Дамянов 06.04.2015 ISBN 978-954-23-1057-0
IT’S A DEAL
A COMPREHENSIVE GUIDE TO YOUR BUSINESS ENGLISH STUDIES
Петър Тодоров
Даниела Стоилова
15.04.2015 ISBN 978-954-23-1068-6
Международни екологични организации Анатолий Асенов
Ирена Емилова
Станислава Стоянова
Милен Динков
05.05.2015 ISBN 978-954-23-1061-7
Фирмена култура Ирена Емилова
Христо Сирашки
25.05.2015 ISBN 978-954-23-1078-5
Методика на академичното преподаване (дидактика, стилистика и риторика) Анка Танева 27.05.2015 ISBN 978-954-23-1062-4
Методика на академичното преподаване (Психология и реторика) Николай Живков 27.05.2015 ISBN 978-954-23-1066-2
Методика на емпиричните изследвания – социология Никола Георгиев 27.05.2015 ISBN 978-954-23-1065-5
Методика на емпиричните изследвания – статистика Поля Ангелова 27.05.2015 ISBN 978-954-23-1064-8
Методи и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) Андрей Захариев 27.05.2015 ISBN 978-954-23-1063-1
Застрахователно право - учебно помагало Христина Атанасова 09.07.2015 ISBN 978-954-23-1077-8
Застрахователно право - учебник Христина Атанасова 09.07.2015 ISBN 978-954-23-1076-1
Счетоводни концепции и стандарти Васил Божков
Росица Симеонова
Галя Иванова-Кузманова
09.07.2015 ISBN 978-954-23-1074-7
Бизнескомуникиране и връзки с обществеността Милка Бакърджиева 23.07.2015 ISBN 978-954-23-1081-5
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия Станислав Александров
Радосвета Кръстева-Христова
Румяна Михайлова
07.08.2015 ISBN 978-954-23-1082-2
Екологичен туризъм Марина Николова
Маруся Станчева-Линкова
07.09.2015 ISBN 978-954-23-1084-6
Мениджмънт Анатолий Асенов
Цветан Дилков
Христо Сирашки
Ирена Емилова
16.09.2015 ISBN 978-954-23-1085-3
Финанси Румяна Лилова
Андрей Захариев
Божидар Божинов
Жельо Вътев
Пламен Пътев
Стефан Симеонов
Стоян Проданов
Ангел Ангелов
Валентин Милинов
Марин Маринов
Александър Ганчев
Анелия Радулова
Людмил Кръстев
09.10.2015 ISBN 978-954-23-1092-1
LETS’ TALK TOURISM
REVISED AND UPDATED
Daniela Stoilova
Tsvetana Shenkova
09.10.2015 ISBN 978-954-23-1096-9
Отчитане на външно-търговските сделки
(учебно-методическо пособие)
Георги Баташки
Галя Иванова-Кузманова
Румяна Михайлова
Венцислав Вечев
Ради Димитров
26.10.2015 ISBN 978-954-23-1095-2
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” Атанас Атанасов
Станислав Александров
Галя Иванова-Кузманова
Росица Симеонова
Галина Чиприянова
04.11.2015 ISBN 978-954-23-1098-3
Банково счетоводство Диана Ималова 02.12.2015 ISBN 978-954-23-1104-1
Техника на данъчното облагане Валентин Милинов
Марин Маринов
09.12.2015 ISBN 978-954-23-1103-4
Методологически и организационни аспекти на планирането в България (проблеми и решения) Монография Катедра „Стратегическо планиране” 12.12.2015 ISBN 978-954-23-1106-5
ENGLISH FOR ECONOMICS AND BUSINESS
Part II
Радка Василева 12.01.2016 ISBN 978-954-23-1107-2
Meтодика за написване на дипломна работа
Пето, допълнено и преработено издание
Румяна Лилова
Андрей Захариев
Теодора Димитрова
Божидар Божинов
Жельо Вътев
Пламен Пътев
Стоян Проданов
Стефан Симеонов
Валентин Милинов
Ангел Ангелов
Анелия Радулова
Марин Маринов
Александър Ганчев
Людмил Кръстев
Петя Василева
Марияна Павлова
Иван Маринов
Танер Исмаилов
Георги Ангелов
Сергей Радуканов
Петко Ангелов
Димитър Костов
Цветан Павлов
13.01.2016 ISBN 978-954-23-1108-9
Регионален маркетинг Ева Цветанова 25.01.2016 ISBN 978-954-23-1123-2
Логистиката и предприятието Сергей Найденов 02.02.2016 ISBN 978-954-23-1121-8
IT’S A DEAL 2 Peter Todorov
Daniela Stoilova
03.02.2016 ISBN 978-954-23-1122-5
Компендиум по дисциплините „Регионална политика и регионално развитие”; „Регионално планиране” и „Регионален маркетинг” Ева Цветанова 15.02.2016 ISBN 978-954-23-1124-9
Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия Венцислав Вечев 10.03.2016 ISBN 978-954-23-1126-3
Поведение в управлението Ирена Емилова
Христо Сирашки
14.03.2016 ISBN 978-954-23-1127-0
Управление на качеството Христо Сирашки
Елена Йорданова
Станимир Славов
Юлиян Господинов
29.03.2016 ISBN 978-954-23-1128-7
Икономика и управление на услугите
Services economy and management
Анастасия Mарчева
Ал Розенблум
25.04.2016 ISBN 978-954-23-1129-4
Финанси (методическо ръководство) Петя Василева
Марияна Павлова
Иван Маринов
Танер Исмаилов
Георги Ангелов
Сергей Радуканов
Петко Ангелов
Димитър Костов
Цветан Павлов
Стефан Станимиров
Ренета Росева
Николай Антонов
Николай Николов
Игнат Папазов
Петър Братанов
Пламен Петров
Ал. Александрова
Владимир Вълчев
Габриела Кръстева
Мария Младенова
Гергана Костова
Калоян Петков
Галя Георгиева
Живко Тодоров
Наталия Алексиева
Никола Георгиев
26.04.2016 ISBN 978-954-23-1130-0
Организация на индустриалното предприятие Любчо Варамезов
Георги Гуцев
22.06.2016 ISBN 978-954-23-1136-2
Митнически контрол и администрация Зорница Ганчева 27.06.2016 ISBN 978-954-23-1135-5
Кратка английска граматика с упражнения
(помагало към учебника “business matters”)
Лиляна Атанасова
Румяна Денева
Иванка Борисова
Елка Узунова
30.06.2016 ISBN 978-954-23-1137-9
Социална статистика Поля Ангелова
Маргарита Шопова
Тихомир Върбанов
06.07.2016 ISBN 978-954-23-1141-6
Стандарти за представяне на финансови отчети Васил Божков
Росица Симеонова
Румяна Михайлова
06.07.2016 ISBN 978-954-23-1139-3
Учебен тренинг по основи на управлението
(казуси, тестове, практически задания, делови игри)
Станислава Стоянова
Десислава Алексиева
Милен Динков
Валентин Панайотов
07.07.2016 ISBN 978-954-23-1138-6
Оценка на бизнеса
Второ преработено и допълнено издание
Светослав Илийчовски
Венцислав Перков
14.07.2016 ISBN 978-954-23-1140-9
BUSINESS MATTERS 1
NEW revised edition
Liliana Atanassova
Tsvetana Shenkova
Rumyana Deneva
28.07.2016 ISBN 978-954-23-1143-0
Основи на управлението Анатолий Асенов
Цветан Дилков
Ирена Емилова
15.08.2016 ISBN 978-954-23-1142-3
Микроикономика
Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Любен Кирев
Йордан Василев
Пенка Шишманова
Иван Петров
Красимир Кунев
Людмил Несторов
Огнян Марков
Румен Лазаров
Таня Тодорова
Тодор Асенов
Елка Цонева
Елица Петкова
Петя Георгиева
Петя Миланова
15.08.2016 ISBN 978-954-23-1144-7
Рекламна политика Пенка Горанова 29.08.2016  
Бюджетно счетоводство Георги Баташки
Иван Андреев
Венцислав Вечев
Валерий Александров
Ради Димитров
02.09.2016  
Управление на фирмата Христо Сирашки 27.09.2016 ISBN 978-954-23-1169-0
Дарителството – традиция и настояще в Стопанска академия „ Д. А. Ценов” – гр. Свищов Пенка Маринова
Николай Живков
21.10.2016 ISBN 978-954-23-1189-8
Поглед към Съзидателите на Стопанска aкадемия „Д. А. Ценов”
(по случай нейната 80-годишнина)
Петко Ив. Петков 21.10.2016 ISBN 978-954-23-1191-1
Комуникации в бизнеса и PR Николай Живков
Катя Личева
25.11.2016 ISBN 978-954-23-1203-1
Макроикономика
Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Йордан Василев и колектив 25.11.2016 ISBN 978-954-23-1198-0
Основи на статистиката Поля Ангелова
Любомир Иванов
Пламен Петков
Красимира Славева
Стела Касабова
Тихомир Върбанов
20.12.2016 ISBN 978-954-23-1199-7
Икономиката на България – развитие и перспективи – допълнено издание Людмил Несторов 20.12.2016 ISBN 978-954-23-1201-7
Техника на данъчното облагане
(Свитък избрани лекции)
Валентин Милинов
Марин Маринов
23.12.2016 ISBN 978-954-23-1202-4
Аграрен туризъм Марина Николова 05.01.2017 ISBN 978-954-23-1204-8
Основи на счетоводството
(Избрани лекции)
Васил Божков
Росица Симеонова
25.01.2017 ISBN 978-954-23-1223-9
Страници от пожълтялата тетрадка Ибрахим Льовен 14.02.2017 ISBN 978-954-23-1228-4
Индустриалното предприятие и позабравените модели за ефективно използване на материалните ресурси Сергей Найденов 19.10.2007 ISBN 978-954-23-0344-2
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти Любен Петров 29.10.2007 ISBN 978-954-23-0329-9
Счетоводен софтуер М. Дочев 29.10.2007 ISBN 10: 954-23-0306-8
ISBN 13: 978-954-23-0306-0
Управленско счетоводство Екатерина Аверкович и др. 30.10.2007  
Тренинг по стратегиране, планиране, маркетинг Никола Янков и др. 08.11.2007  
Основи на публичната администрация Цветан Дилков 14.11.2007 ISBN 978-954-23-0376-3
Информатика Петя Емилова 21.11.2007  
Философия – част І Катя Личева 22.11.2007 ISBN 978-954-23-0373-2
Социално осигуряване (анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения) Данаил Врачовски 26.11.2007 ISBN 954-23-0098-0
Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство за МП „СОПС” Дамян Дамянов и др. 27.11.2007 ISBN 978-954-23-0328-2
Счетоводство на инвестиционното предприятие Л. Петров и Ат. Атанасов 27.11.2007 ISBN 978-954-23-0378-7
Одит на финансовите отчети Дамян Дамянов 27.11.2007 ISBN 954-23-0223-1
Основни принципи на застраховането Боян Илиев 05.12.2007 ISBN 978-954-23-0379-4
Търговско кредитиране (икономически и управленски аспекти) Светослав Илийчовски 10.12.2007 ISBN 978-954-23-0380-0
Икономико-математическо моделиране (сборник от задачи) Илка Аспарухова 11.12.2007 ISBN 954-23-0222-3
Информатика Агоп Саркисян и др. 07.01.2008  
Пенсионно и здравно осигуряване Здр. Георгиев, Пламен Йорданов 24.01.2008  
Тестове по икономическа география на България Тихомир Личев 24.01.2008 ISBN 978-954-23-0381-7
Икономическа география на България Тихомир Личев и др. 05.02.2008 ISBN 978-954-23-0383-1
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието Любомир Иванов 08.02.2008 ISBN 978-954-23-0382-4
Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването Д. Врачовски, Пл. Йорданов 25.02.2008 ISBN 954-23-0128-6
Изследване на операциите Илка Аспарухова 15.02.2008 ISBN 978-954-23-0384-8
База от данни Богомил Трайков 15.02.2008 ISBN 978-954-23-0385-5
Бизнесанализ сборник от задачи и тестове Михаил Михайлов и др. 17.03.2008 ISBN 978-954-23-0386-2
Иконометрия Пламен Петков 02.04.2008 ISBN 978-954-23-0388-6
Международни икономически сравнения (компаративистика) Тодор Ив. Тодоров 09.04.2008 ISBN 978-954-23-0389-3
Тематичен речник по Европейска интеграция Иван Спиридонов 09.05.2008 ISBN 954-23-0236-3
Външнотърговски термини Ив. Спиридонов, М. Божинова 09.05.2008 ISBN 954-23-0044-1
Методика за разработване на дипломна работа по СОНП Дамян Дамянов и др. 14.05.2008  
Ръководство по икономическа социология Н. Георгиев и др. 23.05.2008 ISBN 954-23-0152-9
Технология на здравното осигуряване Кольо Колев 29.05.2008 ISBN 978-954-23-0392-3
Въведение в здравната политика М. Попов, К. Колев 29.05.2008 ISBN 978-954-23-0391-6
Основи на социалната работа Ваня Ганева 16.06.2008 ISBN 978-954-23-0394-7
Количествени методи в управлението М. Бакърджиева 03.07.2008  
Бизнеспреговори М. Бакърджиева 03.07.2008 ISBN 954-23-0069-7
Бизнестратегии М. Бакарджиева 03.07.2008 ISBN 978-954-23-0395-4
Учебно помагало за семинарни занятия по Политология Н. Живков, Кр. Ангелова 15.07.2008 ISBN 978-954-23-0402-9
Макроикономика ІV-то преработено и допълнено издание Л. Кирев 29.07.2008 ISBN 978-954-23-0397-8
Счетоводство на банките Йонка Йотова 30.07.2008 ISBN 978-954-23-0358-9
Учебник по английски език В. Диков 04.08.2008 ISBN 954-23-0253-3
Практическо пособие по стопански и финансов контрол (допечатка) Йордан Томов 25.08.2008 ISBN 978-954-23-0353-4
Финансово счетоводство (допечатка) В. Божков 25.08.2008 ISBN 954-23-0214-2
Учебник по английски език Лиляна Атанасова и Цв. Шенкова 25.08.2008 ISBN 978-954-23-0398-5
Социално осигуряване. Анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения Д. Врачовски, Пл. Йорданов 17.09.2008 ISBN 954-23-0098-0
Транснационални корпорации (допечатка) Любен Кирев 19.09.2008 ISBN 954-23-0198-7
Европейска интеграция Иван Спиридонов 03.10.2008 ISBN 954-23-0241-Х
Съдебно-счетоводни експертизи (допечатка) Михаил Дочев 07.10.2008  
Теория на контрола и одита (допечатка) Йордан Томов 15.10.2008  
Тематичен речник по Европейска интеграция (допечатка) Иван Спиридонов 15.10.2008 ISBN 954-23-0236-3
Микроикономика (допечатка) Л. Кирев 27.10.2008  
Политология (допечатка) Н. Живков и др. 27.10.2008 ISBN 978-954-23-0402-9
Информатика (допечатка) Петя Емилова 27.10.2008  
Финансово счетоводство (допечатка) В. Божков 27.10.2008  
Външнотърговски операции Ив. Спиридонов 27.10.2008  
Справочник по статистика В. Петров и колектив 17.11.2008 ISBN 978-954-23-0404-3
Бизнесинформатика Румен Върбанов и др. 24.11.2008 ISBN 978-954-23-0405-0
Счетоводен анализ (по примера на банките) Йонка Йотова и др. 28.11.2008  
Въведение в застраховането Р. Габровски 28.11.2008 ISBN 954-23-0249-5
Планиране и прогнозиране (допечатка) Д. Панайотов и др. 09.12.2008  
Микроикономика (тестове, задачи, въпроси за дискусия) Любен Кирев и др. 05.01.2009 ISBN 978-954-23-0410-4
Маркетинг – интегриран подход Н. Янков и др. 05.01.2009 ISBN 978-954-23-0409-8
Маркетинг – казуси, ситуации, тестове и задачи (сборник) Н. Янков и др. 05.01.2009 ISBN 978-954-23-0407-4
Управленска отчетност. Информационно осигуряване на стопанското управление за разходите на кредитирането Георги Герганов 20.01.2009 ISBN 978-954-23-0412-8
Инвестиции Величко Адамов и др. 20.01.2009 ISBN 978-954-23-0411-1
Икономика (сборник от тестове за кандидат-студенти) Любен Кирев 22.01.2009 ISBN 978-954-23-0413-5
Инвестиционно банкиране Стефан Стефанов 03.02.2009 ISBN 978-954-23-0414-2
Индустриален риск мениджмънт (допечатка) Р. Габровски 09.02.2009  
Икономика на здравеопазването Д. Врачовски и др. 09.02.2009 ISBN 978-954-23-0417-3
Тестове по икономическа география на България Т. Личев и др. 09.02.2009 ISBN 978-954-23-0418-0
Техника на данъчното облагане В. Ненков и др. 04.03.2009 ISBN 978-954-23-0419-7
Бюджет и бюджетна политика В. Адамов и др. 04.03.2009 ISBN 978-954-23-0420-3
Одит на финансовите отчети Дамян Дамянов 12.03.2009  
Счетоводство на застрахователните предприятия Йонка Йотова и др. 14.03.2009 ISBN-10: 954-23-0318-1
ISBN-13: 978-954-23-0318-3
Аграрно планиране (допечатка) Маргарита Богданова 16.03.2009 ISBN 954-23-0234-7
Информационни системи в здравеопазването Кр. Шишманов 18.03.2009 ISBN 954-23-0258-4
Публични финанси В. Адамов и др. 18.03.2009 ISBN 978-954-23-0421-0           
Лихвени структури Ангел Ангелов 18.03.2009 ISBN 978-954-23-0422-7
Публични финанси (методическо ръководство) В. Адамов и др. 18.03.2009 ISBN 978-954-23-0423-4
Ръководство по статистика В. Петров и колектив 25.03.2009 ISBN 978-954-23-0424-1
Инвестиции (методическо ръководство) Марин Маринов 25.03.2009 ISBN 978-954-23-0425-8
Социално осигуряване – анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения Д. Врачовски и др. 30.03.2009 ISBN 954-23-0098-0
Макроикономика (допечатка) Л. Кирев 14.04.2009 ISBN 978-952-23-0397-8
Микроикономика – уч. пособие (допечатка) Л. Кирев 14.04.2009 ISBN 978-954-23-0369-5
Одит на финансовите отчети Д. Дамянов 14.05.2009 ISBN
Математика Ат. Аврамов, Ст. Грозев 15.05.2009 ISBN 978-954-23-0426-5
Социална статистика П. Ангелова 09.06.2009 ISBN 978-954-23-0428-9
История на кооперациите Н. Живков 09.07.2009 ISBN 978-954-23-0429-6
Финансово счетоводство сборник (допечатка) Д. Дамянов 13.07.2009 ISBN
Финансово счетоводство В. Божков и др. 14.07.2009 ISBN 978-954-23-0430-2
Политология учебник (допечатка) Н. Живков, Кр. Ангелова 20.07.2009 ISBN 978-954-23-0351-0
Политология уч. помагало (допечатка) Н. Живков, Кр. Ангелова 20.07.2009 ISBN 978-954-23-0402-9
Инвентаризация допечатка В. Минков 05.08.2009 ISBN 954-23-0186-3
Business _І доп. Л. Атанасова 05.08.2009 ISBN 978-954-23-0398-5
Практическо пособие по стопански и финансов контрол Й. Томов 06.08.2009 ISBN 978-954-23-0353-4
Финансово счетоводство допечатка Д. Дамянов 11.08.2009 ISBN 978-954-23-0430-2
Теория на контрола Й. Томов 24.08.2009 ISBN 978-954-23-0431-9
Търговско посредничество при сделки с вземания Т. Филипова 02.09.2009 ISBN 978-954-23-0432-6
Теория на потребителското поведение Пенка Горанова 14.09.2009 ISBN 978-954-23-0433-3
56 години факултет „Стопанска отчетност” Ф-т „Стопанска отчетност” 15.10.2009 ISBN 978-954-23-0435-7
Счетоводството и одита в инф. глобализация
Сборник научни статии
Катедра „Стопанска отчетност” 15.10.2009 ISBN 978-954-23-0436-4
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти Л. Петров, Ат. Атанасов 15.10.2009 ISBN 978-954-23-0437-1
Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство Д. Дамянов и колектив 15.10.2009 ISBN 978-954-23-0434-0
Аграрния сектор в условията на финансова криза (сборник доклади) Катедра „Аграрна икономика” 27.10.2009 ISBN 978-954-23-0438-8
Теория на контрола Йордан Томов 28.10.2009 ISBN 978-954-23-0431-9
Стопански размисли (юбилеен сборник) Петко Петков 01.12.2009 ISBN 978-954-23-0440-1
Диагностичен анализ и оценка на програми и проекти Маргарита Богданова 07.12.2009 ISBN 978-954-23-0441-8
Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения участници в научно – практическа конференция 08.12.2009 ISBN 978-954-23-0442-5
Конкурентноспособност на застрахователните дружества в Русия и България в условията на интеграция на застрахователните пазари участници в научно – практическа конференция 17.12.2009 ISBN 978-954-23-0443-2
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство М. Дочев и Ат. Атанасов 25.12.2009 ISBN 978-954-23-0328-2
Икономическа социология Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева 21.12.2009 ISBN 978-954-23-0439-5
Счетоводство на застрахователните предприятия (допечатка) Йонка Йотова, Тотка Кънева 29.12.2009 ISBN-10: 954-23-0318-1
ISBN-13: 978-954-23-0318-3
Счетоводство на предприятията от публичния сектор Йонка Йотова, Тотка Кънева 29.12.2009 ISBN 978-954-23-0445-6
Одит на финансовите отчети - учебно методическо пособие Дамян Дамянов 04.01.2010 ISBN 978-954-23-0446-3
Счетоводни концепции и стандарти – учебно пособие за дистанционно обучение Дамян Дамянов, Васил Божков и Росица Симеонова 05.01.2010 ISBN 978-954-23-0444-9
Социално осигуряване (анализ, контрол и отчетност на соигурителните отношения)       (допечатка) Д. Врачовски, Пл. Йорданов 07.01.2010 ISBN 954-23-0098-0
Основи на електронния бизнес         (допечатка) Р. Върбанов 08.01.2010 ISBN 978-954-23-0334-3
Юбилеен сборник на ДТГ „Димитър Хадживасилев” 125 стъпки към бъдещето ДТГ „Димитър Хадживасилев” 21.01.2010 ISBN 978-954-23-0447-0
Практически курс по основи на бизнесанализа М. Михайлов 25.01.2010 ISBN 978-954-23-0448-7
Организация и отчитане на търговските сделки В. Минков, М. Божинова, Т. Филипова, П. Иванова, и С. Илийчовски 26.01.2010 ISBN 978-954-23-0449-4
Външнотърговски операции учебно методично пособие   (допечатка) И. Спиридонов 01.02.2010 ISBN 954-23-0119-7
Външнотърговски операции                    (допечатка) И. Спиридонов и Захариева 01.02.2010 ISBN 954-23-0191-х
Тестове по икономическа география на България
(Трето допълнено и преработено издание)
Т. Личев, Р. Вла­де­ва, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова 01.02.2010 ISBN 978-954-23-0450-0
Маркетинг (Казуси, ситуации, тестове, задачи) Н. Янков, П. Горанова, В. Григорова, Ж. Тананеева 10.02.2010 ISBN 978-954-23-0451-7
Европейска интеграция              (допечатка) И. Спиридонов 15.02.2010 ISBN 954-23-0241-Х
Теория на международните икономически отношения    (допечатка) И. Спиридонов 15.02.2010 ISBN 954-23-0053-0
Аграрен мениджмънт В. Петров, В. Блажева, Д. Гро­зева, М. Линкова 23.02.2010 ISBN 978-954-23-0453-1
Иконометрия с Gretl и Excel (второ, допълнено и преработено издание) Пламен Петков 23.02.2010 ISBN 978-954-23-0452-4
Аграрна екология М. Николова, Сирашки 26.02.2010 ISBN 978-954-23-0454-8
Теория на международните икономически отношения (допечатка) Иван Спиридонов 12.04.2010 ISBN 954-23-0053-0
Биогоривата – производство и тенденции Виолета Блажева 20.04.2010 ISBN 978-954-23-0456-2
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти
(допечатка)
Любен Петров, Атанас Атанасов 30.04.2010 ISBN 978-954-23-0437-1
Икономика на аграрното предприятие Георги Герганов, Виолета Блажева и Димитринка Грозева 10.05.2010 ISBN 978-954-23-0461-6
Автопортрет на сянката – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0457-9
Мъртво време – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0459-3
2023 и след това – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0460-9
Зеницата на мрака – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0458-6
Интереси и несъответствия в управленския процес Камен Каменов 13.05.2010 ISBN 978-954-23-0462-3
Неформалните истини и формалните дадености при реализацията на управленския процес Камен Каменов 13.05.2010 ISBN 978-954-23-0463-0
Механизация на земеделието Сабитай Леви
Серьожа Косев
14.05.2010 ISBN 978-954-23-0464-7
Двойникът Петър Събев   ISBN 978-954-23-0470-8
Мъртви часовници – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0469-2
Да докоснеш звезда Петър Събев   ISBN 978-954-23-0467-8
Сънят на птицата Петър Събев   ISBN 978-954-23-0468-5
Ръководство за упражнения по механизация на земеделието Серьожа Косев 31.05.2010 ISBN 978-954-23-0471-5
Логистични дейности в предприятието Сергей Найденов 26.05.2010 ISBN 978-954-23-0465-4
Икономика на здравеопазването Данаил Врачовски и Николай Нинов 26.05.2010 ISBN 978-954-23-0466-1
Лабиринт Петър Събев   ISBN 978-954-23-0472-2
Застрахователен пазар Боян Илиев 07.07.2010  
Основи на електронния бизнес Румен Върбанов 08.07.2010  
Корпоративен риск мениджмънт Боян Илиев
Радослав Габровски
12.07.2010  
Дневникът Петър Събев   ISBN 978-954-23-0473-9
Нетрадиционни селскостопански технологии Марина Николова 30.07.2010 ISBN 978-954-23-0474-6
Финансово счетоводство Васил Божков и други 02.08.2010  
Стопански и финансов контрол
(трето преработено и допълнено издание)
Йордан Томов
Крум Крумов
11.08.2010 ISBN 978-954-23-0475-3
Практическо пособие по стопански и финансов контрол
(допечатка)
Йордан Томов
Крум Крумов
Надежда Цветкова
Силвия Костова
02.08.2010 ISBN 978-954-23-0353-4
Счетоводство на банките Йонка Йотова
Тотка Кънева
12.08.2010  
Business matters Liliana Atanassova
Tsvetana Shenkova
Rumyana Deneva
08.09.2010 ISBN 978-954-23-0477-7
Ценообразуване и ценова политика на фирмата Сергей Найденов 21.09.2010 ISBN 978-954-23-0478-4
Персонални финанси (методическо ръководство) Теодора Димитрова
Анелия Радулова
01.09.2010 ISBN 978-954-23-0476-0
Персонални финанси - учебник Теодора Димитрова   ISBN 978-954-23-0479-1
Финансово счетоводство Дамян Дамянов 21.09.2010  
Информационни технологии Петя Емилова
Наталия Маринова
05.10.2010 ISBN 978-954-23-0482-1
Теория на контрола Й. Томов 05.10.2010 ISBN 978-954-23-0431-9
Бизнескомуникиране Милка Бакърджиева 05.10.2010 ISBN 978-954-23-0374-9
Отчитане на външно-търговските сделки Васил Меразчиев
Георги Баташки
Галя Иванова-Кузманова
Станислава Панчева
Румяна Михайлова
12.10.2010 ISBN 978-954-23-0483-8
Стопанска история (Избрани лекции) Маргарита Маринова
Мариана Друмева
29.10.2010 ISBN 978-954-23-0485-2
Индустриален риск мениджмънт Радослав Габровски 05.11.2010  
Методика за разработване и защита на дипломна работа
по счетоводство
Дамян Дамянов
Марин Димитров
Георги Илиев
Васил Божков
Любен Петров
Екатерина Аверкович
Михаил Дочев
Росица Симеонова
Атанас Атанасов
Станислав Александров
Галя Иванова-Кузманова
Станислава Панчева
10.11.2010 ISBN 978-954-23-0486-9
Международна икономика (учебно помагало) Иван Спиридонов
Карина Саркисян
15.11.2010 ISBN 954-23-0251-7
Основи на екологията (избрани лекции) Георги Сирашки
Анатолий Асенов
Христо Сирашки
15.11.2010 ISBN 978-954-23-0488-3
Счетоводство на предприятията от публичния сектор Йонка Йотова
Тотка Кънева
16.11.2010  
Финансово счетоводство Дамян Дамянов 16.11.2010  
История на застраховането Христо Драганов 14.12.2010 ISBN 978-954-23-0489-0
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор
(учебно-методическо пособие за дистанционно обучение)
Венцислав Вечев
Георги Баташки
Диана Ималова
Тотка Кънева
Валерий Александров
Иван Андреев
Васил Меразчиев
17.01.2011 ISBN 978-954-23-0490-6
Стратегическо планиране (теория, методология, казуси) Димитър Панайотов
Борислав Борисов
19.01.2011 ISBN 954-23-0021-2
Тестове по “Икономическа география на България” Тихомир Личев
Росица Владева
Пенка Русева
Валерия Стоилова
Силвия Манова
19.01.2011 ISBN 978-954-23-0492-0
Философия Част ІІ Катя Личева 19.01.2011 ISBN 978-954-23-0493-7
Бизнес-стратегии (учебно пособие) Цветан Дилков 31.01.2011 ISBN 978-954-23-0491-3
Кратка английска граматика с упражнения Лиляна Атанасова
Румяна Денева
Иванка Борисова
Радка Василева
07.02.2011 ISBN 978-954-23-0495-1
Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудент­ски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов” Венцислав Диков
Маргарита Михайлова
Лиляна Атанасова
Даниела Стоилова
Цветана Шенкова
Румяна Денева
Елка Узунова
08.02.2011 ISBN 978-954-23-0494-4
Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в са “Д. А. Ценов” Венцислав Диков
Маргарита Михайлова
Лиляна Атанасова
Цветана Шенкова
08.02.2011 ISBN 978-954-23-0496-8
Тренинг по маркетингови умения (казуси, ситуации, тестове, задачи) Никола Янков
Пенка Горанова
Ваня Григорова
Живка Тананеева
17.02.2011 ISBN 978-954-23-0497-5
Девета национална конференция
Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването
Свищов, 7 - 8 октомври 2010
(сборник с доклади и презентации)
Под научната редакция на проф. д-р ик.н. Нено Павлов и
доц. д-р Диана Иванова
11.03.2011 ISBN 978-954-23-0499-9
Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия Авторски колектив от България и Русия 21.03.2011 ISBN 978-954-23-0581-1
Логистични дейности в предприятието
(допълнено издание)
Сергей Найденов 30.03.2011 ISBN 978-954-23-0589-7
Аграрен туризъм Георги Герганов
Марина Николова
08.04.2011 ISBN 978-954-23-0594-1
Основи на растениевъдството
Ръководство за семинарни занятия
Марина Николова 08.04.2011 ISBN 978-954-23-0595-8
Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика
12-13 май 2011
Том І
Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие 08.04.2011 ISBN 978-954-23-0592-7
Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика
12-13 май 2011
Том ІI
Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие 08.04.2011 ISBN 978-954-23-0593-4
20 години катедра “Търговски бизнес” – младост, иновативност, интензивен растеж Съставители, автори и редакционна колегия:
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Теодора Филипова
доц. д-р Петранка Мидова
доц. д-р Симеонка Петрова
08.04.2011 ISBN 978-954-23-0591-0
Количествени методи в управлението Милка Бакърджиева 01.06.2011 ISBN 978-954-23-0660-3
Счетоводство на инвестиционното предприятие Любен Петров
Атанас Атанасов
15.06.2011 ISBN 978-954-23-0665-8
Проблеми при изграждане на счетоводната информационна система в предприятието Михаил Михайлов 15.06.2011 ISBN 978 954 23 0662 7
Управление на собствеността Светослав Илийчовски
Теодора Филипова
Пламен Кънев
23.06.2011г. ISBN 978-954-23-0663-4
Връзки с обществеността
(Пъблик рилейшънс)
Милка Бакърджиева 12.07.2011 ISBN 978-954-23-0666-5
Академичните празници, традиции и ритуали в СА „Д. А. Ценов” (Поглед от миналото към настоящето) Пенка Маринова 12.07.2011 ISBN 978-954-23-0664-1
Адаптивен мениджмънт в застраховането (монография) Боян Илиев 12.07.2011 ISBN 978-954-23-0667-2
Развитие на селските райони Виолета Блажева
Марина Николова
Маруся Линкова
Радка Ненова
Димитринка Грозева
Серьожа Косев
12.08.2011 ISBN 978-954-23-0669-6
Развитие на селските райони
(ръководство за семинарни занятия)
Виолета Блажева
Марина Николова
Маруся Линкова
Радка Ненова
Димитринка Грозева
12.08.2011 ISBN 978-954-23-0670-2
Система на националните сметки Тодор Тодоров 31.08.2011 ISBN 978-954-23-0671-9
Рекламна политика Пенка Горанова 12.09.2011 ISBN 978-954-23-0672-6
Сборник доклади от МНК „информационните технологии –стратегически приоритет в икономиката на знанието Р. Върбанов 20.09.2011  
Счетоводство на осигурителните предприятия Т. Кънева 14.10.2011 ISBN
Кратка английска граматика Л. Атанасова 14.10.2011  
Теория на МИО Ив. Спиридонов 21.10.2011  
Тематичен речник по европейска интеграция Ив. Спиридонов 21.10.2011  
Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция том 1   24.10.2011 ISBN 978-954-23-0677-1
Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж том 2   27.10.2011  
Том 3 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
    ISBN 978-954-23-0679-5
Том 4 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
  28.10.2011 ISBN 978-954-23-0680-1
Том 5 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
    ISBN 978-954-23-0681-8
Том 6 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
    ISBN 978-954-23-0686-3
Сборник ч. І Г. Захариева, Др. Илиев 24.10.2011  
Сборник ч. ІІ Г. Захариева, Др. Илиев 11.11.2011  
Международни икономически сравнения Т. Тодоров 15.11.2011  
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство Ат. Атанасов 22.11.2011  
Сп. Бизнес управление Л. Кирев 23.11.2011  
Библ. „Стопански свят” кн. 114 Ив. Върбанов 23.11.2011  
Теория на счетоводството Р. Симеонова 29.11.2011  
Счетоводство на застрахователните предприятия Т. Кънева 30.11.2011  
Персоналните финанси в България – теоретични аспекти и емпирични свидетелства А. Радулова 10.11.2010  
Сборник с научно-приложни изследвания по управление на капиталите във фирмата А. Захариев 14.12.2011  
Икономика на аграрното предприятие В. Блажева 14.12.2011 ISBN 978-954-23-0721-1
БОН 2 кн. Поликултурността и умението за междукултурна комуникация М. Бакърджиева 14.12.2011  
Банково посредничество В. Меразчиев 09.01.2012  
Стандарти за представяне на финансови отчети В. Божков 17.01.2012  
Алманах за докторанти Т. Димитрова 17.01.2012  
БОН кн. 3 Теория на финансите В. Адамов 17.01.2012 ISBN 978-954-23-0725-9
БОН кн. 5 Управление на капиталите във фирмата В. Адамов 17.01.2012 ISBN 978-954-23-0727-3
Международна юбилейна научна конференция том 6 Р. Лилова 29.11.2011  
Годишник том. 115 Ат. Дамянов 30.01.2012  
БОН кн. 4 Микроикономика Л. Кирев и колектив 30.01.2012 ISBN 978-954-23-0723-5
БОН кн. 6. Икономически профил на индивидуалността и социалната сигурност Д. Врачовски 30.01.2012 ISBN 978-954-23-0728-0
Народостопански архив Р. Радков 30.01.2012  
Библ. Стопански свят, кн. 115 Възможности за управление на организационната култура Ир. Емилова 30.01.2012  
БОН кн. 7 Management of capital of the firm В. Адамов 30.01.2012 ISBN 978-954-23-0729-7
Социално осигуряване Д. Врачовски 17.02.2012  
БОН кн. 8 Theory of Finance
(Public Finance)
В. Адамов   ISBN 978-954-23-0730-3
Финансово право П. Димитров 28.02.2012 ISBN 978-954-23-0732-7
Бизнес управление кн. 1 Л. Кирев 28.02.2012  
Тестове по икономическа география Т. Личев 29.02.2012  
БОН Управленско счетоводство кн. 9 Г. Илиев 05.03.2012 ISBN 978-954-23-0733-4
Управление на проекти М. Богданова 06.03.2012  
Нетрадиционни селскостопански производства М. Николова 09.03.2012 ISBN 978-954-23-0735-8
БОН кн. 10 Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес Т. Горчева 09.03.2012 ISBN 978-954-23-0734-1
Стратегическо управление Хр. Сирашки 12.03.2012 ISBN 978-954-23-0736-5
Икономика на търговията С. Петрова 15.03.2012 ISBN 978-954-23-0738-9
Библ. Стопански свят Стратегически аспекти на икономиката на знанието М. Богданова 19.03.2012  
БОН кн. 11 Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими Здр. Любенов 20.03.2012 ISBN 978-954-23-0739-6
Екология и опазване на природната среда ч. І Т. Личев 23.03.2012  
БОН кн. 12 Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия М. Николова 28.03.2012 ISBN 978-954-23-0741-9
БОН кн. 13 А. Захариев 29.03.2012  
Аграрен мениджмънт ръководство В. Блажева 29.03.2012 ISBN 978-954-23-0743-3
Контролът и анализът през погледа на мениджмънта Г. Иванов 05.04.2012  
Въведение в информационните системи В. Краева 02.05.2012 ISBN 978-954-23-0746-4
Сборник национална конференция по електронно обучение В. Захариев 03.05.2012  
Нови примерни тестове по английски Е. Узунова 03.05.2012 ISBN 978-954-23-0749-5
БОН кн. 14. Теоретични и практико-приложни аспекти
на счетоводната политика на предприятията от публичния сектор
Д. Ималова 10.05.2012 ISBN 978-954-23-0748-8
БОН кн. 15. Правен режим на корпоративното облагане
в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите
П. Димитров 15.05.2012 ISBN 978-954-23-0750-1
Управленски парадигми Д. Панайотов 28.05.2012 ISBN 978-954-23-0751-8
Библ. Стопански свят кн. 117. Когнитивна топология и управленско поведение В. Хаджиев 28.05.2012  
БОН кн. 16. Учебно ръководство по „Икономика на предприятието” А. Денева 14.06.2012 ISBN 978-954-23-0753-2
БОН кн.17. Измерения ва трансформацията в търговията на дребно М. Божинова 18.06.2012 ISBN 978-954-23-0754-9
Учебно помагало по английски език Р. Василева 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0758-7
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел А. Атанасов 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0757-0
БОН кн. 18. Управление на дълга А. Захариев 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0755-6
БОН кн. 19. Параметри на локализационния избор за инвестиции в агрофирмите М. Линкова 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0756-3
БОН кн. 20. Техники за проектно финансиране А. Захариев 12.07.2012 ISBN 978-954-23-0759-4
БОН кн. 21. Изследване на възможностите за ограничаване на проблемите в данъчния контрол Ем. Тананеев 13.07.2012 ISBN 978-954-23-0763-1
Алманах научни изследвания том 16. Колектив 19.07.2012  
Алманах научни изследвания том 17 Колектив 19.07.2012  
Стокознание Г. Сирашки 20.07.2012 ISBN 978-954-23-0762-4
Стандартизация, сертификация и метрология Г. Сирашки и Хр. Сирашки 20.07.2012 ISBN 978-954-23-0761-7
Управленска отчетност Г. Герганов 20.07.2012 ISBN 978-954-23-0765-5
БОН кн. 22. Ценовият мениджмънт – възможност за оптимизиране финансовите резултати на фирмата Р. Лилова 13.08.2012 ISBN 978-954-23-0766-2
БОН кн. 23. Финансово управление на човешките ресурси А. Захариев 13.08.2012 ISBN 978-954-23-0767-9
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия Е.Аверкович, Ст. Александров 17.08.2012 ISBN 978-954-23-0768-6
Библ. Стопански свят кн. 118. Стресът в организационна среда Ив. Стоянов 20.08.2012  
Счетоводство на застрахователното дружество В. Василев 28.08.2012 ISBN 978-954-23-0770-9
БОН кн. 24. Хедж фондовете – алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари Ал. Ганчев 04.09.2012 ISBN 978-954-23-0769-3
БОН кн. 25. Управление на капиталите във фирмата В. Адамов 24.08.2012 ISBN 978-954-23-0771-6
Външнотърговски операции Ив. Спиридонов 29.08.2012 ISBN 978-954-23-0772-3
ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Том 1
Проблеми и перспективи на развитието
на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество
Албена, 18-19.09.2012
Сборник доклади
Колектив 04.09.2012 ISBN 978-954-23-0773-0
Десета юбилейна международна научно-практическа конференция Том 2
Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество
Албена, 18-19.09.2012
Сборник доклади
Колектив 04.09.2012 ISBN 978-954-23-0774-7
Потребление, спестяване, инвестиции Л. Несторов 19.09.2012 ISBN 978-954-23-0780-8
Юбилеен алманах научни изследвания. Актуални проблеми на финансовата теория и практика - том 18 Колектив 28.09.2012 ISSN 1312-3815
Библиотека Стопански свят кн. 19.
Българското икономическо дружество – създаване
и утвърждаване в обществено-икономическия живот
(1895–1919)
М. Маринова 01.10.2012 ISSN 1310–2737
Икономика и общество Д. Порязов 17.09.2012 ISBN 978-954-23-0791-4
Кн. 26 БОН. Приложение на финансовите показатели при анализ на общото застраховане Л. Кръстев 01.10.2012 ISBN 978-954-23-0793-8
Кн. 27 БОН. Икономиката на България развитие и перспектива Л. Несторов 09.10.2012 ISBN 978-954-23-0794-5
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти Ат. Атанасов 23.10.2012 ISBN 978-954-23-0437-1
Фирмена и финансова етика К. Личева 23.10.2012 ISBN 978-954-23-0798-3
Конференция Финансовото образование, том 1 А. Захариев 30.10.2012  
Управление на фирмата Хр. Сирашки 05.11.2012 ISBN 978-954-23-0800-3
Кн. 29 БОН. Аутсорсингът (Идеята, че не можем
да направим всичко сами) монография
Л. Варамезов 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0803-4
Основи на растениевъдството М. Николова 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0806-5
Човешкият фактор в управлението юбилейна научно-практическа конференция Колектив 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0804-1
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
Факултет „Финанси”
Катедра „Чуждоезиково обучение”
Кръгла маса с международно участие
ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЗОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
15.11.2012, гр. Свищов Сборник доклади
Колектив 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0799-0
Летопис 60 първа българска финансова катедра А. Захариев 05.11.2012  
Кн. 1 Библиотека Интелектуално богатство на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Къде се крие социалният ни потенциал - управленски поглед
К. Каменов 15.10.2012 ISBN 978-954-23-0802-7
Библ. Стопански свят кн. 120. Промоциите (възприемани ползи и ефекти) М. Смокова 15.11.2012 ISSN 1310–2737
Кн. 28 БОН. Финанси на фирмата В. Адамов 09.11.2012 ISBN 978-954-23-0801-0
Бюджетно счетоводство (учебно методическо пособие) сборник Д. Ималова и др. 05.12.2012 ISBN 978-954-23-0808-9
Организационно поведение Хр. Сирашки 07.12.2012 ISBN 978-954-23-0809-6
20 години специалност „Стопански и финансов контрол”
Стремеж, фокусиран върху качеството
Колектив 05.12.2012 ISBN 978-954-23-0807-2
Народностопански архив, кн. 4 Колектив 30.11.2012 ISSN 0323-9004
Индустриална икономика А. Денева 12.12.2012 ISBN 978-954-23-0810-2
Кн. 30 БОН. Асиметриите в българската индустрия (монография) А. Денева 20.12.2012 ISBN 978-954-23-0811-9
Счетоводно отчитане на специфичните обекти в аграрното предприятие В. Блажева 27.12.2012 ISBN 978-954-23-0812-6
Кн. 31 БОН. Биологичното земеделие – състояние и потенциал за развитие (монография) М. Николова 28.12.2012 ISBN 978-954-23-0813-3
Екологизация на индустриалното производство Г. Сирашки 03.01.2013 ISBN 978-954-23-0814-0
Книга 5 – 2012. Годишен алманах
Научни изследвания на докторанти
Колектив 04.01.2013 ISSN 1313-6542
Кн. 35 БОН. Иновационен мениджмънт (учебник за дистанционно обучение) Л. Варамезов 21.01.2013 ISBN 978-954-23-0817-1
Кн. 32 БОН. Въведение в банковото дело (учебник) Б. Божинов 09.01.2013 ISBN 978-954-23-0818-8
Примерни тестове по английски Л. Атанасова 10.01.2013 ISBN 978-954-23-0822-5
Примерни тестове по английски И. Борисова 10.01.2013 ISBN 978-954-23-0823-2
Кн. 33 БОН. Организационно-управленски и счетоводни проблеми при сделки с дългови финансови инструменти (монография) Ат. Атанасов 18.01.2013 ISBN 978-954-23-0819-5
Кн. 34 БОН. Индустриална икономика (учебник) А. Денева 21-01.2013 ISBN 978-954-23-0820-1
Кн. 36 БОН. Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел (учебник) Ат. Атанасов 21.01.2013 ISBN 978-954-23-0821-8
Икономически немски В. Монев 23.01.2013 ISBN 978-954-23-0824-9
Тестове по икономическа география на България Т. Личев 23.01.2013 ISBN 978-954-23-0825-6
Бизнес комуникации К. Личева 23.01.2013 ISbn 978-954-23-0847-8
Бизнесстратегии (учебно пособие) Цв. Дилков 25.01.2013 ISBN 978-954-23-0491-3
Кн. 37 БОН. Банков маркетинг (учебник) В. Милинов 28.01.2013 ISBN 978-954-23-0828-7
Банково счетоводство Г. Баташки 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0832-4
Бюджетно счетоводство Г. Баташки 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0833-1
Застрахователно право Хр. Атанасова 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0839-3
Правна уредба на интелектуалната собственост Хр. Атанасова 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0841-6
Кн. 38 БОН. Вътрешният одит – ефективен инструмент на банковия мениджмънт (монография) Т. Димитрова 01.02.2013 ISBN 978-954-23-0834-8
Кн. 39 БОН. Платежният баланс и еврозоната – индикатори, тенденции, дефицити (монография) Ал. Личев 11.02.2013 ISBN 978-954-23-0838-6
Кн. 40 БОН. Управление на риска в организациите от публичния сектор на Република България (монография) Г. Иванов 13.02.2013 ISBN 978-954-23-0840-9
Нетрадиционни селскостопански производства М. Николова 18.02.2013 ISBN 978-954-23-0843-0
Кн. 41 БОН. Банково обслужване на икономическите агенти (учебник) Т. Димитрова 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0844-7
Кн. 42 БОН. Банково осигуряване на валутните сделки (Учебник за дистанционно обучение) Ал. Личев 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0842-3
Икономически анализ Р. Колева 28.02.2013 ISBN 978-954-23-0846-1
Кн. 43 БОН. Методология на вътрешния одит (учебник) Г. Иванов 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0845-4
Анализ на финансовото състояние на предприятието Р.Колева 28.02.2013 ISBN 978-954-23-0849-2
Кн. 44 БОН. Капиталови пазари (учебник) Л. Кръстев 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0850-8
Персонални финанси (методическо ръководство) Т. Димитрова 03.05.2013 ISBN 978-954-23-0476-0
Учебно помагало по икономическа социология (текстове) Н. Георгиев 13.03.2013 ISBN 978-954-23-0852-2
Кн. 45 БОН Инвестиции В. Адамов, Ст. Проданов   ISBN 978-954-23-0853-9
Кн. 46 БОН Аграрна политика В. Блажева 26.03.2013 ISBN 978-954-23-0856-0
Бизнесреторика М. Бакърджиева 03.04.2013 ISBN 978-954-23-0855-3
Кн. 47 БОН Статистика (учебник) П. Ангелова 10.04.2013 ISBN 978-954-23-0857-7
Теория на парите и кредита (методическо ръководство) Т. Димитрова, Б. Божинов, Ангелов, И. Маринов 12.04.2013 ISBN 978-954-23-0858-4
Мостове през времето (Избрани есета) П. Събев 18.04.2013 ISBN 978-954-23-0863-8
Въведение в туризма П. Иванова, В. Минков Л. Илиева 18.04.2013 ISBN 978-954-23-0860-7
Кн. 48 БОН Мениджмънт на банковите разплащания (Учебник) Б. Божинов 23.04.2013 ISBN 978-954-23-0859-1
Кн. 49 БОН Ценови мениджмънт (Учебник) Р. Лилова, А. Радулова 30.04.2013 ISBN 978-954-23-0862-1
Радостта от живота П. Събев 30.04.2013 ISBN 978-954-23-0864-5
Юбилейна международна научна конференция
Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век
Свищов, 10-11 май 2013
Сборник с резюмета
Колектив 30.04.2013 ISBN 978-954-23-0861-4
Кн. 50 БОН Актуални аспекти на банковата политика в съвременния свят (монография) Б. Божинов 20.05.2013 ISBN 978-954-23-0865-2
Кн. 51 БОН Социално подпомагане (учебник) Н. Нинов 27.05.2013 ISBN 978-954-23-0866-9
Jubilee International Scientific Conference
THE FUTURE OF INTEGRATION, THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION 17 may 2013 Proceedings
Колектив 28.05.2013 ISBN 978-954-23-0867-6
Кн. 52 БОН Дългосрочните социални грижи в Република България – състояние, проблеми и перспективи (монография) Н. Нинов 07.06.2013 ISBN 978-954-23-0868-3
Сборник с есета Контролът и анализът – фактори за устойчиво развитие Колектив 05.06.2013 ISBN 978-954-23-0869-0
Кн. 53 БОН Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми (монография) Виолета Блажева 14.06.2013 ISBN 978-954-23-0870-6
Методика за написване на дипломна работа В. Адамов и колектив 17.06.2013 ISBN 978-954-23-0871-3
Кн. 54 БОН Оценка на бизнеса (Учебник) С. Илийчовски 21.06.2013 ISBN 978-954-23-0874-4
Кн. 55 БОН Доказателство във финансовия контрол и външния одит (Учебник) П. Стойкова 26.06.2013 ISBN 978-954-23-0879-9
Кн. 56 БОН Екологично устойчиво развитие на агрофирмата
(Учебник)
Марина Николова 08.07.2013 ISBN 978-954-23-0880-5
Проблеми на глобализацията и интеграцията Студенти 08.07.2013 ISBN 978-954-23-0881-2
Кн. 57 БОН Приложение на системите за управление
на бизнес процесите (Монография)
Н. Маринова 09.07.2013 ISBN 978-954-23-0883-6
Практически курс по основи на бизнес анализа (методически апарат, решени и нерешени задачи и казуси) М. Михайлов, Р. Колева, К. Митов, Л. Дончева, Кр. Кулчев 24.07.2013 ISBN 978-954-23-0885-0
Кн. 58 БОН Управление на рисковете в търговската банка
(Учебник за дистанционно обучение)
Б. Божинов 25.07.2013 ISBN 978-954-23-0886-7
Let’s talk tourism Д. Стоилова, Цв. Шенкова 29.07.2013 ISBN 978-954-23-0887-4
Practice tests in introduction to business english Р. Василева 29.07.2013 ISBN 978-954-23-0888-1
Кн. 59 БОН Теория на парите (учебник) В. Адамов 30.07.2013 ISBN 978-954-23-0889-8
Кн. 60 БОН Техника на данъчното облагане (учебник) В. Адамов, Т. Димитрова, В. Ненков, М. Петев 14.08.2013 ISBN 978-954-23-0891-1
Техника на данъчното облагане (Сборник от задачи и тестове) Т. Димитрова, Б. Петев 21.08.2013 ISBN 978-954-23-0892-8
История на счетоводството (учебник) Б. Божилов, Р. Кръстева-Христова 30.08.2013 ISBN 978-954-23-0894-2
Банково обслужване на икономическите агенти (Методическо ръководство) Т. Димитрова, Ангелов, И. Маринов 27.08.2013 ISBN 978-954-23-0893-5
Кн. 61 БОН Теоретични и организационни аспекти на контрола върху качеството на одиторските услуги (монография) С. Костова 27.08.2013 ISBN 978-954-23-0900-0
Бюджет и бюджетна политика (методическо ръководство) Т. Димитрова, В. Милинов, М. Павлова 02.09.2013 ISBN 978-954-23-0897-3
Теория на парите (Методическо ръководство) Т. Димитрова и др. 02.09.2013 ISBN 978-954-23-0898-0
Теория на финансите (методическо ръководство) А. Ганчев 02.09.2013  
Кн. 62 БОН Икономически растеж и развитие (учебник) П. Шишманова 10.09.2013 ISBN 978-954-23-0902-4
Управление на иновациите в индустриалното предприятие
(учебно помагало)
И. Пантелеева 16.09.2013 ISBN 978-954-23-0903-1
Татари. Записки по история на селото З. Андреев 19.09.2013 ISBN 978-954-23-0907-9
Индустриални технологии избрани лекции Г. Сирашки 19.09.2013 ISBN 978-954-23-0930-7
Теория на потребителското поведение П. Горанова 30.09.2013 ISBN 978-954-23-0911-6
Jubilee International Scientific Conference
THE FUTURE OF INTEGRATION, THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION    17 may 2013     Proceedings
Колектив 30.09.2013 ISBN 978-954-23-0867-6
Кн. 63 БОН Документите в данъчния контрол (Доказателствени аспекти) П. Стойкова 30.09.2013 ISBN 978-954-23-0912-3
Кн. 64 БОН Управление на капиталите в търговската банка (учебник) Величко Адамов 04.10.2013 ISBN 978-954-23-0914-7
Международни финанси (сборник от задачи и тестове) В. Адамов, А. Захариев 07.10.2013 ISBN 978-954-23-0913-0
Кн. 65 БОН Управление на персонала в търговската банка
(учебник)
Т. Димитрова 16.10.2013 ISBN 978-954-23-0926-0
Кн. 66 БОН Международни стандарти за външен одит
(учебник)
С. Костова 08.10.2013 ISBN 978-954-23-0947-5
Счетоводство на осигурителните предприятия Т. Кънева 08.10.2013 ISBN 978-954-23-0919-2
Конференция том 1 П. Шишманова 09.10.2013 ISBN 978-954-23-0909-3
Конференция том 2 П. Шишманова 09.10.2013 ISBN 978-954-23-0910-9
Финанси на фирмата       (Методическо ръководство) В. Адамов, А. Ганчев, Л. Кръстев 16.10.2013 ISBN 978-954-23-0928-4
Фирмена култура Х. Сирашки 16.10.2013 ISBN 978-954-23-0929-1
Икономическа социология        (учебник) Н. Георгиев, В. Ганева 22.10.2013 ISBN 978-954-23-0916-1
Кн. 67 БОН Анализ на банковата дейност       (учебник) Ж. Вътев, Б. Божинов 31.10.2013 ISBN 978-954-23-0931-4
Кн. 68 БОН Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес    (Монография) К. Саркисян 31.10.2013 ISBN 978-954-23-0932-1
Политология избрани лекции и текстове за самостоятелна работа Н. Живков, К. Ангелова 31.10.2013 ISBN 978-954-23-0933-8
Кръгла маса „Рисковете при пазарното поведение на индустриалната бизнес организация”  (сборник с доклади на студенти)  по проект № 7-2013 П. Кънев 04.11.2013 ISBN 978-954-23-0982-6
Кн. 68 БОН Управление на иновациите в индустриалното предприятие    (учебник) И. Пантелеева 13.11.2013 ISBN 978-954-23-0941-3
Химизация на земеделието Г. Сирашки 18.11.2013 ISBN 978-954-23-0938-3
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” Д. Дамянов и колектив 18.11.2013 ISBN 978-954-23-0936-9
Одит на финансовите отчети (учебнометодическо пособие) Ат. Атанасов, Иванова-Кузманова, С. Александров 18.11.2013 ISBN 978-954-23-0942-0
Банково счетоводство (учебник) В. Меразчиев, Баташки 20.11.2013 ISBN 978-954-23-0832-4
Мита и митническа политика (методическо ръководство) Т. Димитрова 20.11.2013 ISBN 978-954-23-0935-2
Финанси (Сборник от задачи и тестове) (Трето преработено и допълнено издание) А. Захариев 26.11.2013 ISBN 978-954-23-0939-0
Бизнеспреговорите М. Бакърджиева 29.11.2013 ISBN 978-954-23-0949-9
Кн. 70 БОН Възможности за усъвършенстване на счетовод­ната информационна система в селскостопанските пред­прия­тия   (Монография) Г. Чиприянова 03.12.2013 ISBN 978-954-23-0943-7
Кн. 71 БОН Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието   (Монография) И. Андреев 09.12.2013 ISBN 978-954-23-0946-8
Основи на счетоводството (сборник от решени и нерешени тестове и задачи) М. Дочев и колектив 16.12.2013 ISBN 978-954-23-0945-1
Общо счетоводство Р. Симеонова В. Божков 16.12.2013 ISBN 978-954-23-0950-5
Кн. 72 БОН Трансгранично сътрудничество Г. Стефанов 17.12.2013 ISBN 978-954-23-0948-2
Кн. 73 БОН Международни финанси В. Адамов, А. Захариев 09.01.2014 ISBN 978-954-23-0951-2
Публични финанси   (Методическо ръководство) В. Адамов, А. Ангелов, П. Ангелов 20.01.2014 ISBN 978-954-23-0952-9
Методика за разработване и защита на дипломна работа Г. Баташки 20.01.2014 ISBN 978-954-23-0490-6
Кн. 74 БОН Международен финансов мениджмънт П. Пътев 20.01.2014 ISBN 978-954-23-0953-6
Енергоспестяващи технологии и производства   (Избрани лекции) Г. Сирашки, Х. Сирашки 21.01.2013 ISBN 978-954-23-0954-3
Управление на капиталите във фирмата – сборник научни изследвания А. Захариев 22.01.2014  
Инвестиции  (Методическо ръководство) М. Маринов, Ц. Павлов 27.01.2014 ISBN 978-954-23-0955-0
Сборник тестове, казуси и задачи – СФК К. Крумов 31.01.2013 ISBN 978-954-23-0956-7
Практически курс по финансов анализ – учебно помагало М. Михайлов 31.01.2014 ISBN 978-954-23-0885-0
Управление на природоползването и природоопазването  избрани лекции Х. Сирашки, В. Иванов 03.02.2014 ISBN 978-954-23-0957-4
Кн. 75 БОН Управление на данъчните приходи В. Адамов 12.02.2014 ISBN 978-954-23-0963-5
Примерни тестове по “Икономическа география на България” Т. Личев, Н. Иванова 19.02.2014 ISBN 978-954-23-0965-9
6 CHECK YOUR PROGRESS TESTS  Part 2  Business Matters I. Borisova, L. Atanassova 21.02.2014 ISBN 978-954-23-0971-0
Кн. 76 БОН Механизиране на производствените процеси в растениевъдството С. Косев 06.03.2014 ISBN 978-954-23-0973-4
Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи” 25-26.10.2013, гр. Свищов
(Том 3)
Колектив 07.03.2014 ISBN 978-954-23-0944-4
Кн. 77 БОН Счетоводство на застрахователните предприятия И. Андреев 10.03.2014 ISBN 978-954-23-0974-1
Технико-икономически проучвания и инженерен анализ   (Избрани лекции) Г. Сирашки, Х. Сирашки 11.03.2014 ISBN 978-954-23-0977-2
Кн. 78 БОН Фирмената политика за управление на талантите  (Монография) И. Пантелеева 13.03.2014 ISBN 978-954-23-0975-8
Кн. 79 БОН Валути и валутни сделки А. Захариев, А. Личев 17.03.2014 ISBN 978-954-23-0976-5
Кн. 80 БОН Митнически режими А. Захариев 24.03.2014 ISBN 978-954-23-0978-9
Сборник с научно – приложни изследвания по управление на дълга, 2014, бр. 1 А. Захариев 25.03.2014 ISSN 2367-525Х
Кн. 81 БОН Митническо представителство М. Антов 27.03.2014 ISBN 978-954-23-0979-6
Икономически и правни аспекти на търговията и туризма в Република България
13 май 2014  Сборник доклади
Колектив 16.04.2014 ISBN 978-954-23-0980-2
Изследователски методи И. Върбанов, А. Григоров 25.04.2014 ISBN 978-954-23-0981-9
Закриване на ада – стихосбирка Г. Добрев 25.06.2014 ISBN 978-954-23-0985-7
Акупунктурата® том 2 Анатомия и физиология на акупунктурата Г. Димов, Н. Антонов 26.06.2014 ISBN:978-954-8383-12-7
Кн. 82 БОН Съдебно-счетоводни експертизи. Тестове, Въпроси за дискусия, Казуси  (Учебно пособие за водене на семинарни занятия) Г. Чиприянова 09.07.2014 ISBN 978-954-23-0986-4
Независим финансов одит А. Атанасов, Иванова-Кузманова, С. Александров 15.07.2014 ISBN 978-954-23-0987-1
Кн. 83 БОН Системи с изкуствен интелект Н. Маринова 21.07.2014 ISBN 978-954-23-0988-8
Счетоводство на застрахователното дружество В. Василев 25.07.2014 ISBN 978-954-23-0990-1
English for Еconomics and Business Р. Василева 25.07.2014 ISBN 978-954-23-0989-5
Маркетингово мислене и решения
Работен комплект
Н. Янков, П. Горанова, В. Григорова, Ж. Тананеева 29.07.2014 ISBN 978-954-23-0991-8
Business Matters І част Л. Атанасова, Цв. Шенкова и Р. Денева 29.07.2014 ISBN 978-954-23-0995-6
Интернационализацията в туристическия бизнес
Учебно пособие по Международен туристически бизнес
Т. Горчева, Й. Нейков 01.08.2014 ISBN 978-954-23-0992-5
Банково счетоводство Д. Ималова, Ст. Александров 12.08.2014 ISBN 978-954-23-0994-9
Счетоводно отчитане на специфичните обекти и дейности на селскостопанското предприятие Г. Герганов, В. Блажева 04.08.2014 ISBN 978-954-23-0993-2
Анализ на банковата дейност  (Методическо ръководство) Г. Ангелов, И. Маринов 29.09.2014 ISBN 978-954-23-1003-7
Кн. 99 БОН Мита и митническа политика – учебник В. Адамов, Т. Димитрова, Пл. Пътев, А. Ангелов 03.10.2014 ISBN 978-954-23-1007-5
Кн. 100 БОН Теория на финансите – учебник В. Адамов 03.10.2014 ISBN 978-954-23-1017-4
Мита и митническа политика  (Методическо ръководство) Т. Димитрова 06.10.2014 ISBN 978-954-23-1004-4
Социалните науки и икономиката – конференция, том І и ІІ колектив 07.10.2014 ISBN 978-954-23-1005-1  том І
ISBN 978-954-23-1006-8  том ІІ
Развитие на счетоводството в българия и русия в условията на икономическа глобализация – монография колектив 14.10.2014 ISBN 978-954-23-1036-5
Отчитане на сделки с финансови инструменти Ат. Атанасов, Л. Петров, Р. Данчева 14.10.2014 ISBN 978-954-23-1011-2
Счетоводни стандарти в публичния сектор, учебно-методическо пособие за дистанционно обучение Г. Баташки 14.10.2014 ISBN 978-954-23-1031-0
Стандарти за одит в публичния сектор Г. Баташки 14.10.2014 ISBN 978-954-23-1018-1
Кн. 85 БОН Бизнес комуникации – учебник К. Саркисян 14.10.2014 ISBN 978-954-23-1015-0
Кн. 85 БОН Икономикс – учебник Й. Василев 20.10.2014 ISBN 978-954-23-1021-1
Националният аграрен сектор – елемент на европейските земеделски региони в стратегията „Европа 2020” (сборник доклади в три тома) колектив 23.10.2014 ISBN 978-954-23-1012-9- том І
ISBN 978-954-23-1013-6 – том ІІ
ISBN 978-954-23-1014-3 – том ІІІ
Основи на счетоводството М. Дочев, А. Атанасов 29.10.2014 ISBN 978-954-23-1019-8
Кн. 86 БОН Финансово счетоводство – (Учебник) Г. Чиприянова 03.11.2014 ISBN 978-954-23-1020-4
Кн. 101 БОН Financial Analysis – (Study book) Velichko Adamov, Andrey Zahariev 11.11.2014 ISBN 978-954-23-1024-2
Кн. 89 БОН Business Informatics – (Study book) Veselin Popov, Petya Emilova 24.11.2014 ISBN 978-954-23-1023-5
Кн. 88 БОН The Theory of Money – (Study book) Velichko Adamov 24.11.2014 ISBN 978-954-23-1022-8
Бизнес комуникации – Учебно помагало К. Саркисян 24.11.2014 ISBN 978-954-23-1030-3
Мотивацията – избрани лекции Х. Сирашки 01.12.2014 ISBN 978-954-23-1025-9
Екотуризъм и инфраструктура И. Емилова, Х. Сирашки 01.12.2014 ISBN 978-954-23-1026-6
Кн. 90 БОН Theory Of Finance Velichko Adamov 03.12.2014 ISBN 978-954-23-1027-3
Кн. 91 БОН Microeconomics under the guidance of Prof. Lyuben Kirev, PhD 03.12.2014 ISBN 978-954-23-1028-0
Кн. 92 БОН Европейски бизнес регулации Г. Захариева 06.01.2015 ISBN 978-954-23-1029-7
Business Matters 2 Revised edition  Liliana Atanassova, Tsvetana Shenkova, Rumyana Deneva 08.01.2015 ISBN 978-954-23-1032-7
6 Sample Tests In English(Past Papers From The Admission Exams At “D.A. Tsenov” Academy Of Economics) Ivanka Borisova 19.01.2015 ISBN 978-954-23-1034-1
Кн. 93 БОН Банково обслужване на икономическите агенти
(Учебник)
Т. Димитрова 16.01.2015 ISBN 978-954-23-1035-8
Кн. 94 БОН Съвместните дейности в митническия контролен процес  (Монография) З. Ганчева 05.02.2015 ISBN 978-954-23-1037-2
Примерни тестове по “Икономическа география на България” Т. Личев 09.02.2015 ISBN 978-954-23-1039-6
Управленска отчетност  Информационно осигуряване на стопанското управление за разходите на предприятието Г. Герганов, В. Блажева 12.02.2015 ISBN 978-954-23-1038-9
Счетоводен софтуер в банките Д. Ималова, Ст. Александров, В. Александров 26.02.2015 ISBN 978-954-23-1042-6
Нетрадиционни селскостопански производства  (Растениевъдни технологии)  Ръководство за семинарни занятия Марина Николова 04.03.2015 ISBN 978-954-23-1044-0
Кн. 95 БОН Финансова администрация В. Милинов 04.03.2015 ISBN 978-954-23-1043-3
Екологични програми и инициативи  (тезиси, тестове, казуси) Д. Алексиева 10.03.2015 ISBN 978-954-23-1047-1
Счетоводство на бюджетните организации  (учебно помагало) Г. Баташки, И. Андреев, В. Вечев, Георгиева, Р. Димитров 12.03.2015 ISBN 978-954-23-1048-8
Кн. 96 БОН Многоезичието в бизнес комуникациите Виктор Монев 16.03.2015 ISBN 978-954-23-1049-5