Мандатна програма
Политики
Стратегии
Етичен кодекс
Правилници
Разработване на учебна документация в ОКС "бакалавър"
Разработване на учебна документация в ОКС "магистър"
Разработване на учебна документация в ОНС "доктор"
Нормативни документи
Годишен финансов отчет на СА "Д. А. Ценов" за 2016 г.
Годишен финансов отчет на СА "Д. А. Ценов" за 2015 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2017 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2016 г.

Плащания в СЕБРА
Април 2017
 
Май 2017
 
Юни 2017
 
Юли 2017
 
Август 2017
 
Септември 2017
 
Октомври 2017
 
Ноември 2017
 

Документите са само за вътрешно ползване в Стопанска академия "Д. А. Ценов"