Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2015 г.


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2015 г. и месец септември 2015г. Специалност „Финанси“– редовно обучение, Специалност „Приложна макроикономика“ – редовно обучение
18.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м. юли 2015г. и месец септември 2015г. Специалност „Финанси“ - задочно обучение , Специалност „Застраховане и социално дело“ – редовно и задочно обучение
18.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м. юли 2015г. Специалност „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“ и „Бизнес информатика“ - редовно и задочно обучение
11.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2015г. Специалност „Прогнозиране и планиране“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Екомениджмънт“- редовно и задочно обучение
11.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2015г. Специалност „Икономика на индустрията“ – редовно и задочно обучение , Специалност „Аграрна икономика“ - редовно и задочно обучение
5.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2015г. Специалност „Икономика на търговията“, „Икономика на туризма“ – редовно и задочно обучение
5.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2015г. Специалност „Счетоводство и контрол“ – редовно и задочно обучение
4.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2015г. Специалност „Стопански и финансов контрол“, „Статистика и иконометрия“ – редовно и задочно обучение
4.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония и награждаване на изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай празника на българските студенти 8 декември Тържествена церемония и награждаване на изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай празника на българските студенти 8 декември
3.12.2015 г. Разгледай галерията

Докторантска научна сесия 2015 Докторантска научна сесия 2015
3.12.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2015г. Дистанционно обучение МП “ФМ”, „ФМ“(АЕ), “ФУПС”, “БМ”, “ИМ”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, 
МП „ВМДК”, „ВО”,“МБМ”, “МТ”, “МП”, “ИТБ”, “БАДМ”, “МБО”, МП “ФМК”, “М”, “МК”, “ППУ”, „ЕМ“, “КМ”, “МТД”, “ИМТ”, 
МП “ТПИБ”, “ПАДМ”, „БПЛ“, „МТР” и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2015г. Дистанционно обучение МП “ФМ”, „ФМ“(АЕ), “ФУПС”, “БМ”, “ИМ”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, МП „ВМДК”, „ВО”,“МБМ”, “МТ”, “МП”, “ИТБ”, “БАДМ”, “МБО”, МП “ФМК”, “М”, “МК”, “ППУ”, „ЕМ“, “КМ”, “МТД”, “ИМТ”, МП “ТПИБ”, “ПАДМ”, „БПЛ“, „МТР” и от минали години
13.11.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2015г. Дистанционно обучение 
МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС”, “ФКВО”, “ФАК” (М145***, М133***, М136***  и от минали години), 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, след НЕИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, след ОКС “ПРОФ. БАКАЛАВЪР” и от минали години 
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2015г. Дистанционно обучение МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС”, “ФКВО”, “ФАК” (М145***, М133***, М136*** и от минали години), РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, след НЕИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, след ОКС “ПРОФ. БАКАЛАВЪР” и от минали години
13.11.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай  патронния празник на СА „Д.А.Ценов” Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай патронния празник на СА „Д.А.Ценов”
9.11.2015 г. Разгледай галерията

Академично тържество по случай откриването на НОВАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА
<br />80 – ти ЮБИЛЕЕН ПРИЕМ Академично тържество по случай откриването на НОВАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА
80 – ти ЮБИЛЕЕН ПРИЕМ
28.9.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ФМ” - М133014 - M136438 и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ФМ” - М133014 - M136438 и от минали години
30.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП „FM“, МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“СМ”, МП“ЗМ”, МП“ИТБ” и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП „FM“, МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“СМ”, МП“ЗМ”, МП“ИТБ” и от минали години
30.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „БПл.“, МП“МТР”, МП“ПАдм.”, МП „ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „БПл.“, МП“МТР”, МП“ПАдм.”, МП „ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години
29.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” и от минали години
29.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП” Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП”
28.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП” и от минали години 
МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „ПС.“, МП “МБМ”, МП “МТ”, МП “МП”, МП „ЕБР“ и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП” и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „ПС.“, МП “МБМ”, МП “МТ”, МП “МП”, МП „ЕБР“ и от минали години
28.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“ФМ”, МП“БМ”, МП“ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“МТД”,
МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“СОНП”, МП“СОПС”, МП“СОБ” и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“ФМ”, МП“БМ”, МП“ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“СОНП”, МП“СОПС”, МП“СОБ” и от минали години
27.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”
МП „ПАдм.“, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“ИТБ”, МП „МТР“, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП “СМ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП “ВМДК”, МП “ФКВО”, МП „М-г“, МП „БПл.“, МП „Инд.М“ и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ” МП „ПАдм.“, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“ИТБ”, МП „МТР“, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП “СМ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП “ВМДК”, МП “ФКВО”, МП „М-г“, МП „БПл.“, МП „Инд.М“ и от минали години
27.4.2015 г. Разгледай галерията

Международна юбилейна научнопрактическа конференция на тема: „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране” Международна юбилейна научнопрактическа конференция на тема: „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”
24.4.2015 г. Разгледай галерията

Дванадесето издание на национално ученическо състезание и трето поредно в направление – „Управление на проекти“ Дванадесето издание на национално ученическо състезание и трето поредно в направление – „Управление на проекти“
24.4.2015 г. Разгледай галерията

Студентска научна конференция на тема „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране“ Студентска научна конференция на тема „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране“
16.4.2015 г. Разгледай галерията

„Бизнесът в действие”, решаване на реални бизнес казуси от студентите на СА „Д.А.Ценов” - AIESEC „Бизнесът в действие”, решаване на реални бизнес казуси от студентите на СА „Д.А.Ценов” - AIESEC
3.4.2015 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия по тематични направления:<br />- „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“<br />- „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“<br />- „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“<br />-  „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“    Студентска научна сесия по тематични направления:
- „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“
- „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“
- „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“
- „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“
2.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor Honoris causa“ на професор д.ф.н Кръстьо Илиев Петков - председател на УС на Съюза на икономистите в България Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor Honoris causa“ на професор д.ф.н Кръстьо Илиев Петков - председател на УС на Съюза на икономистите в България
26.3.2015 г. Разгледай галерията

Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот” Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот”
24.3.2015 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“, „Икономикс“, „Иновации в бизнеса“, „Търговия“, „Туризъм“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“, „Икономикс“, „Иновации в бизнеса“, „Търговия“, „Туризъм“
20.3.2015 г. Разгледай галерията

Годишна студентска научна сесия по „Портфейлен мениджмънт“ Годишна студентска научна сесия по „Портфейлен мениджмънт“
13.3.2015 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“
20.2.2015 г. Разгледай галерията

Четвърта студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2014“ Четвърта студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2014“
5.2.2015 г. Разгледай галерията Обратно към 2020   Архив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010