Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2014 г.


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г. Специалност „Счетоводство и контрол“ – редовно и задочно обучение
20.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г. Специалност „Стопански и финансов контрол“, „Статистика и иконометрия“ – редовно и задочно обучение
20.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014 г. и месец септември 2014г. Специалност „Финанси“– редовно обучение
19.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г.и месец септември 2014г. Специалност „Финанси“ - задочно обучение, специалност „Застраховане и социално дело“ – редовно и задочно обучение и специалност„Приложна макроикономика“
19.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г. Специалност „Прогнозиране и планиране“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Екомениджмънт“- редовно и задочно обучение
13.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г. Специалност „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“ и „Бизнес информатика“ - редовно и задочно обучение
13.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г. Специалност „Икономика на индустрията“ – редовно и задочно обучение Специалност „Аграрна икономика“ - редовно и задочно обучение
12.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2014г. Специалност „Икономика на търговията“, „Икономика на кооперациите“, „Икономика на туризма“ – редовно и задочно обучение
12.12.2014 г. Разгледай галерията

Докторантска научна сесия 2014 Докторантска научна сесия 2014
12.12.2014 г. Разгледай галерията

Трето национално ученическо състезание по банкиране Трето национално ученическо състезание по банкиране
5.12.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония и награждаване на изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай празника на българските студенти 8 декември Тържествена церемония и награждаване на изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай празника на българските студенти 8 декември
4.12.2014 г. Разгледай галерията

Официално откриване на лаборатория по банково дело Официално откриване на лаборатория по банково дело
3.12.2014 г. Разгледай галерията

Провеждане на семинар на наградените участници в конкурса „Млад икономист-2014“ , по конкурс на Съюза на икономистите в България. Провеждане на семинар на наградените участници в конкурса „Млад икономист-2014“ , по конкурс на Съюза на икономистите в България.
25.11.2014 г. Разгледай галерията

Международна конференция на тема „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура” Международна конференция на тема „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура”
24.11.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец март 2014 г. Дистанционно обучение , МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС”, “ФКВО”, “ФАК”, “Прил. Ст-ка” РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, след НЕИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, след ОКС “ПРОФ. БАКАЛАВЪР” и от минали години
14.11.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец март 2014 г. Дистанционно обучение , МП “ФМ”, “ДОФ”, “БМ”, “ИМ”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, „ВМДК”, „ВО” МП “МБМ”, “МТ”, “МП”, “ИТБ”, “БАДМ”, “МБО”, “ФМК” МП “М”, “МК”, “ППУ”, „ЕМ“, “КМ”, “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ” МП “ПАДМ”, „БПЛ“, и от минали години
14.11.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай  патронния празник на СА „Д.А.Ценов” Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай патронния празник на СА „Д.А.Ценов”
7.11.2014 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия организирана от факултетите: „Финанси“, „Стопанска отчетност“, „Производствен и търговски бизнес“ и „Мениджмънт и маркетинг“ Студентска научна сесия организирана от факултетите: „Финанси“, „Стопанска отчетност“, „Производствен и търговски бизнес“ и „Мениджмънт и маркетинг“
7.11.2014 г. Разгледай галерията

Официално откриване на специализирана аудитория по статистика Официално откриване на специализирана аудитория по статистика
20.10.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по откриване на учебната 2014-2015 година в СА „Д.А.Ценов” Тържествена церемония по откриване на учебната 2014-2015 година в СА „Д.А.Ценов”
23.9.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д-р ик.н. Сергей Антонович Охрименко – ръководител Лаборатория „Информационна безопасност” на Молдовската икономическа академия в гр. Кишинев, Молдова Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д-р ик.н. Сергей Антонович Охрименко – ръководител Лаборатория „Информационна безопасност” на Молдовската икономическа академия в гр. Кишинев, Молдова
25.6.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП“ФМ”, МП“БМ”, МП“ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“СОНП”, МП“СОПС”, МП“СОБ” и от минали години.
30.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – Свищов и Пловдив (второ висше(неикономисти) и след ОКС “проф. бакалавър”) МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ” МП „ПАдм.“, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“ИТБ”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП “СМ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП “ВМДК”, МП “ФКВО” и от минали години
30.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП “СОНП” М123004 – М123742
29.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП “СОНП” М123744 – М126362 и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „Пр.Ст.“ и от минали години
29.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП“МТР”, МП“ПАдм.” и от минали години
28.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” и от минали години
28.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП“ФМ” - М123001 - M126384, МП „FM“ и от минали години
27.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Дистанционно обучение – МП “БМ”, МП “ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“СМ”, МП“ЗМ”, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“МП”, МП“М-г”, МП“МК”, МП“ИТБ” и от минали години
27.5.2014 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2013 г. Редовно обучение – МП „ФМ“, МП „СМ“, МП „СОНП“, МП „ФКВО“,МП „МБМ“, МП „МАРКЕТИНГ“, МП „БПЛ.“, МП „ИТБ“,МП „ИНД.М“, МП „МТД“, МП „АБ“, МП „БАДМ.“ и от минали години
26.5.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“ и „Икономикс“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“ и „Икономикс“
12.4.2014 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия по тематични направления:<br />-  „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“<br />-  „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“<br />-  „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“<br />-  „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“        Студентска научна сесия по тематични направления:
- „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“
- „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“
- „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“
- „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“
10.4.2014 г. Разгледай галерията

Провеждане на първа студентска научна сесия: „Управление на дълга – 2014“ Провеждане на първа студентска научна сесия: „Управление на дълга – 2014“
3.4.2014 г. Разгледай галерията

Майсторски клас на тема: „Методи за противодействие на данъчните измами и отклонение от данъчното облагане“ Майсторски клас на тема: „Методи за противодействие на данъчните измами и отклонение от данъчното облагане“
28.3.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ и „Икономиката на България в числа“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ и „Икономиката на България в числа“
21.3.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Бизнес информатика“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Бизнес информатика“
28.2.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Управление на проекти“ и „Търговски бизнес“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Управление на проекти“ и „Търговски бизнес“
7.2.2014 г. Разгледай галерията

Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2013“ Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2013“
30.1.2014 г. Разгледай галерията Обратно към 2020   Архив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010