Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2013 г.


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. Специалност „Финанси“, „Приложна макроикономика“ – редовно обучение
20.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. Специалност „Финанси“, „Застраховане и социално дело“ – редовно и задочно обучение
20.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. Специалност „Счетоводство и контрол“ – редовно и задочно обучение
15.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. Специалност „Стопански и финансов контрол“, „Статистика и иконометрия“ – редовно и задочно обучение
15.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. - Специалност „Икономика на индустрията“ – редовно и задочно обучение, Специалност „Аграрна икономика“ - редовно и задочно обучение
14.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. Специалност „Икономика на търговията“, „Икономика на кооперациите“, „Икономика на туризма“ – редовно и задочно обучение
14.12.2013 г. Разгледай галерията

Шесто издание на „Докторантска научна сесия 2013” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” Шесто издание на „Докторантска научна сесия 2013” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов”
13.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. - Специалност „Международни икономически отношения“ – редовно и задочно обучение, Специалност „Маркетинг“ - редовно и задочно обучение
13.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър", положили държавен изпит през м.юли 2013г. Специалност „Прогнозиране и планиране“, „Бизнес информатика“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Екомениджмънт“ - редовно и задочно обучение
13.12.2013 г. Разгледай галерията

СА „Д. А. Ценов“ – домакин на второто поредно издание на Национално ученическо състезание по банкиране СА „Д. А. Ценов“ – домакин на второто поредно издание на Национално ученическо състезание по банкиране
6.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония и награждаване на изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай празника на българските студенти 8 декември Тържествена церемония и награждаване на изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения по случай празника на българските студенти 8 декември
5.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по откриването на алея с бюст-паметници на ректорите, дали приживе своя огромен и съзидателен принос за реализиране волята на Дарителя Тържествена церемония по откриването на алея с бюст-паметници на ректорите, дали приживе своя огромен и съзидателен принос за реализиране волята на Дарителя
5.12.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец март 2013 г. Дистанционно обучение – МП “ФМ”, “ДОФ”, “БМ”, “ИМ”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, МП “МБМ”, “МТ”, “МП”, “ИТБ”, “БАДМ”, “МБО”, “ФМК”МП “М”, “МК”, “ППУ”, „ЕМ“, “КМ”, “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ”МП “ПАДМ”, „БПЛ“,“АБ” и от минали години
10.11.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец март 2013 г. Дистанционно обучение – МП “ФКВО”, “ВМДК”, “ВО”, “ФАК”, “Прил. статистика”МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС” и от минали годиниРЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, след НЕИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, след ОКС “ПРОФ. БАКАЛАВЪР” и от минали години
10.11.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай патронния празник на СА „Д.А.Ценов” Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай патронния празник на СА „Д.А.Ценов”
8.11.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д-р ик.н. Татяна Викторовна Орехова – ръководител катедра „Международен бизнес и приложна икономика” към Донецкия национален университет, Украйна Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д-р ик.н. Татяна Викторовна Орехова – ръководител катедра „Международен бизнес и приложна икономика” към Донецкия национален университет, Украйна
28.10.2013 г. Разгледай галерията

Студентска научна конференция на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи” организирана по повод тържествените чествания на 60-годишнината на първите два факултета, формирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” Студентска научна конференция на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи” организирана по повод тържествените чествания на 60-годишнината на първите два факултета, формирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност”
26.10.2013 г. Разгледай галерията

Тържествено съвместно заседание на факултетните съвети на факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” по повод официалното честване на 60-годишнината на първите два факултета, формирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Тържествено съвместно заседание на факултетните съвети на факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” по повод официалното честване на 60-годишнината на първите два факултета, формирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
25.10.2013 г. Разгледай галерията

Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи” организирана по повод тържествените чествания на 60-годишнината на първите два факултета, формирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи” организирана по повод тържествените чествания на 60-годишнината на първите два факултета, формирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност”
25.10.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по откриване на учебната 2013-2014 година в СА „Д.А.Ценов” Тържествена церемония по откриване на учебната 2013-2014 година в СА „Д.А.Ценов”
23.9.2013 г. Разгледай галерията

Пресконференция във връзка със стартиралото в рамките на СА „Д. А. Ценов” – Свищов” изпълнение на проект със заглавие „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07-0019 Пресконференция във връзка със стартиралото в рамките на СА „Д. А. Ценов” – Свищов” изпълнение на проект със заглавие „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07-0019
23.7.2013 г. Разгледай галерията

Пресконференция във връзка със стартиралото в рамките на СА „Д. А. Ценов” – Свищов изпълнение на проект със заглавие „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1110-04-01001 Пресконференция във връзка със стартиралото в рамките на СА „Д. А. Ценов” – Свищов изпълнение на проект със заглавие „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1110-04-01001
19.7.2013 г. Разгледай галерията

По време на официална визита на делегация от Стопанска академия По време на официална визита на делегация от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Черниговския държавен технологичен университет (Украйна) бе подписан договор за взаимно сътрудничество между двете висши училища, подписан от ректора на Свищовската Алма матер - проф. д-р Величко Адамов и ректора на Черниговския държавен технологичен университет - проф.д-р.ик.н. Сергей Шкарлет
17.7.2013 г. Разгледай галерията

По време на официална визита на делегация от СА По време на официална визита на делегация от СА "Димитър А. Ценов" в Киевския национален икономически университет (Украйна) бе сключен договор за взаимно сътрудничество между двете висши училища, подписан от ректора на Свищовската Алма матер - проф. д-р Величко Адамов и ректора на Киевския национален икономически университет - академик проф. д-р.ик.н. Анатолий Павленко
16.7.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – СВИЩОВ (икономисти) - МП “СОНП” М113004 – М113782
1.6.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – СВИЩОВ (икономисти) - МП “СОНП” М113783 – М116440 и от минали години , МП“СОБ”, МП“СОПС” и от минали години
1.6.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – СВИЩОВ (икономисти) - МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО”, МП“Пр.Ст.” и от минали години
1.6.2013 г. Разгледай галерията

Пресконференция във връзка със стартиралото в рамките на СА „Д. А. Ценов” – Свищов” изпълнение на проект със заглавие „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в СА „Д. А. Ценов”- Свищов Пресконференция във връзка със стартиралото в рамките на СА „Д. А. Ценов” – Свищов” изпълнение на проект със заглавие „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в СА „Д. А. Ценов”- Свищов
22.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. Дистанционно обучение - Свищов (второ висше - неикономисти) и след ОКС “проф. бакалавър” – МП“ФМ”, МП“БМ”, МП“ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“МТД”,МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“СОНП”, МП“СОПС”, МП“СОБ” и от минали години
19.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. Дистанционно обучение - Свищов (второ висше - неикономисти) и след ОКС “проф. бакалавър” – МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“ИТБ”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП “СМ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП “ВМДК”, МП “ФКВО” и от минали години
19.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (икономисти) – всички магистърски програми
19.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. Дистанционно обучение – МП“ФМ” - М113001 - M113912 , МП “БМ”, МП “ДОФ” и от минали години
18.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. Дистанционно обучение – МП“ФМ” – М113918 – М116437 и минали години МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“СМ”, МП“ЗМ”, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“МП” и от минали години
18.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2012 г. Дистанционно обучение – МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП“М-г”, МП“МК”, МП“ИТБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП“МТР”, МП“ПАдм.” и от минали години
18.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на Ректора на Донецкия национален университет – проф. д-р ю.н. Роман Федорович Гринюк Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на Ректора на Донецкия национален университет – проф. д-р ю.н. Роман Федорович Гринюк
9.5.2013 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на Ректора на Тернополския национален икономически университет в Украйна - проф. д-р ик.н. Андрей Игорович Крисоватий Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на Ректора на Тернополския национален икономически университет в Украйна - проф. д-р ик.н. Андрей Игорович Крисоватий
18.4.2013 г. Разгледай галерията

Провеждане на студентска научна сесия Провеждане на студентска научна сесия "Решения за бизнес развитие и икономически растеж"
16.4.2013 г. Разгледай галерията

Провеждане на втора студентска научна сесия Провеждане на втора студентска научна сесия "Управление на капиталите във фирмата – 2012"
18.1.2013 г. Разгледай галерията Обратно към 2020   Архив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010