Екип на центъра

ДИРЕКТОР
Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
66-378
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР "АТЕСТИРАНЕ, АКРЕДИТИРАНЕ И СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ"
Гл. Ас. д-р Анелия Ангелова Панева
66-206
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР
Х. Преп. Костадин Димчов Башев
66-206
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН"
Гл. Ас. д-р Юрий Иванов Кузнецов
-
ИНСПЕКТОР
 Десислава Бориславова Петкова
66-206

cko@uni-svishtov.bg