Екип на центъра

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР "АТЕСТИРАНЕ, АКРЕДИТИРАНЕ И СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ"
Гл. Ас. д-р Анелия Ангелова Панева
66-206
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН"
Гл. Ас. д-р Юрий Иванов Кузнецов
-
ЕКСПЕРТ "ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ"
Гл. Ас. д-р Галя Асенова Кушева
66-206
ИНСПЕКТОР
 Антоанета Василева Христова
66-206

cko@uni-svishtov.bg