ДИРЕКТОР
Кирил Владимиров Стоянов
66-435
КООРДИНАТОР "КОРПОРАТИВНИ МРЕЖИ"
Петко Илиев Петков
66-444
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Бранимир Стоилов Борисов
66-435
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Павел Георгиев Манов
66-444
СПЕЦИАЛИСТ "ОБРАБОТКА НА ДАННИ"
Валентина Маринова Монева
66-244
МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ УЕБ САЙТОВЕ
Петко Илиев Петков
66-444
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Недко Славев Георгиев
66-217
ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Перихан Ахмедова Ялъмова
66-244
Поддръжка компютърни системи и техническа помощ
РЪКОВОДИТЕЛ "КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Калин Методиев Казаков
66-435
ЕКСПЕРТ "ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ"
Александър Тихомиров Личев
66-217
Разработване и поддръжка на академични информационни системи
РЪКОВОДИТЕЛ "РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМИ"
Стефан Павлов Павлов
66-274
ПРОГРАМИСТ НА УЕБ САЙТОВЕ
инж. Петър Георгиев Петров
66-274
ПРОГРАМИСТ НА УЕБ САЙТОВЕ
Стефан Ангелов Стефанов
66-274

Академичният компютърен център осигурява проектирането, разработването, внедряването и ефективното използване на информационните технологии и информационните ресурси в обучението на студентите, в научнопрактическата реализация на академичния състав; административните и информационни системи и публичноориентираните информационни ресурси на висшето ни училище. Разработени са и са внедрени множество публични и специализирани информационни системи, сред които са: университетска информационна система CompAS за планиране и обслужване на учебния процес, система за кандидатстудентски прием, позволяващо електронно подаване на документите, както и системата за уеб-базирано дистанционно обучение VJL (отличена със  специалната награда на Microsoft на изложението „Байт Експо 2008").
Всички водещи информационни системи са обвързани и интегрирани с уебсайта на СА „Д. А. Ценов" - Свищов (www.uni-svishtov.bg), което позволява студентите и външните потребители да имат непрекъснат достъп до най-актуалната информация, както за текущото студентско състояние и графици на учебния процес, така и до последните новини, свързани с живота в родната Алма Матер. Сайтът многократно е отличаван като водещ в българското образователно пространство.
В академичната информационна среда функционират над 950 персонални компютъра от среден и висок клас. Комуникационната технология се осигурява от 40 сървъра върху 3 мрежови платформи: корпоративна ад­министративна мрежа, мрежа от учебни лаборатории и специализирани кабинети, общофункционална мрежа за осигуряване на научната и преподавателска дейност на академичния състав. Компютърните аудитории за обезпечаване на обучението предлагат над 230 работни места в 17 компютърни лаборатории, над 34 работни места в 2 специализирани кабинета и 19 мултимедийни аудитории. Осигурен е постоянен високоскоростен достъп до Интернет. Стопанската академия предоставя свободен достъп за всички потребители на домейн uni-svishtov. bg до Българската административно-юридическа документална база от данни Сиела.нет; раздела „Световна икономика" на БТА, както и до електронните библиотеки и бази данни на ScienceDirect; ProQuest; Scopus; Thomson Reuters; Engineering Village; Embase; Ebscohost; Blackwell-synergy; Ssrn (Social Science Research Network); Nber (National Bureau of Economic Research); RePec (Research Papers in Economics).

Информационна инфраструктура

През месец май 2009 година в СА „Димитър А. Ценов" - Свищов приключи проект за изграждане на нова локална мрежа. В рамките на този проект беше подменено изцяло както пасивното, така и активното оборудване, съставящо мрежовата инфраструктура на Академията. Основните характеристики на изградената мрежа са:

  • оптичен гръбнак до всяка сграда на територията на Академията;
  • гигабитова свързаност до всяка точка на дистрибуция;
  • възможност за бързо увеличаване на пропускателната възможност на трасетата без ползване на нова пасивна инфраструктура;
  • резервираност на трасетата;
  • възможност за наблюдение и контрол;
  • използвани материали и оборудване от признати световни производители - Tyco Electronics (AMP), Cisco System;
  • 25-годишна гаранция.

Благодарение на изградената инфраструктура стана възможно да се разшири безжичната мрежа на Академията. Сега обхват има на територията на всички сгради в Академията, както и пространствата около тях, осигурявайки безплатен интернет на студенти и преподаватели.
Новата мрежова инфраструктура позволи добавянето на функционалност към информационната инфраструктура, повишавайки качеството и отказоустойчивостта на услугите, предоставяни от СА „Д. А. Ценов" - Свищов. Пример за това е изградената с най-модерно оборудване и софтуер виртуална среда, способна да осигури както настоящата, така и бъдещата нужда от изчислителен ресурс, необходим за процесите в Академията.
СА „Д. А. Ценов" - Свищов участва като партньор в националната академична мрежа, свързваща всички университети в страната, която е част от европейската научно-изследователска мрежа GЕANT. Това партньорство, съвместно с новоизградената инфраструктура, позволява на научните работници да участват както в национални, така и в международни научноизследователски проекти.