На 27.06.2013 г. представители на ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” присъдиха почетното звание „Доктор хонорис кауза” на СА „Д. А. Ценов” – Свищов на ректора на Житомирския държавен технологически университет проф. д.т.н. Пьотър П. Мелничук, на база решение на Академичния съвет, протокол № 3/19 декември 2012 г.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития