Заместник-ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – проф. д-р Иван Върбанов бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Черкаския държавен технологически университет, Украйна. Почетните символи за присъденото му звание, проф. Върбанов получи на тържествено заседание на Съвета на учените на Черкаския университет от ректора – проф. д-р т.н. Юрий Лега.


Сред мотивите за присъждане на почетното звание са научните постижения на зам.-ректора на Свищовската академия и приносът му в сътрудничеството между двете висши учебни заведения.

Стопанска академия развива взаимоотношения основно с два факултета на Черкаския държавен технологически университет – Финансово-икономически и факултет по икономика и управление. Част от сътрудничеството се изразява в участия на преподаватели и докторанти от Свищов в различни конференции в украинския ВУЗ.

След церемонията по връчването на почетните символи, проф. Върбанов изнесе академично слово на руски език на тема „Нравствени аспекти на икономиката”.

През м. април 2013 г. Академичният съвет на свищовското висше училище взе решение за удостояване на ректора на Черкаския държавен технологически университет с почетното звание „Доктор хонорис кауза”.


При гостуването си в украинския град зам.-ректорът на Стопанска академия проф. Върбанов връчи почетните символи на проф. Лега. Мотивите за това решение са свързани със заслугите на проф. Лега в научния и културен обмен между двете висши училища, както и с неговия принос в областта на теорията и практиката.


След официалната церемония проф. Иван Върбанов и доц. д-р Агоп Саркисян – старши координатор в Центъра за международно сътрудничество и проекти при Стопанска академия, посетиха музея на Черкаския държавен технологически университет. Новият почетен доктор положи подпис в летописната книга на украинското висше училище.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития