Публична лекция на тема „Стажантски програми за културно и кариерно развитие” се състоя в Стопанска академия, организирана от катедра „Икономика и управление на туризма“ и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Гост-лектори бяха Диляна Стоянова – собственик на агенция Work and Travel Abroad - WATA, организираща студентски и младежки програми в САЩ и Европа, и Николай Алексиев – мениджър.


Те представиха пред студентите различни студентски практики и стажантски програми, чрез които могат да натрупат опит при контактите си с колеги и работодател, да спестят пари, да усъвършенстват своя английски език, да срещнат млади хора от цял свят и да попътуват през свободното си време. Лекторите разясниха каква е продължителността на отделните програми, кой и как може да кандидатства, какви документи са необходими и какво ниво на владеене на английски език се изисква. Представена бе и възможност за финансиране чрез студентски кредит, който се погасява след приключване на стажантската програма или студентска бригада.


Лекторите поясниха, че възползвайки се от предлаганите студентски програми, младите хора могат да избегнат ситуацията, при която веднага след дипломирането си за първи път се сблъсква с намирането на работно място без да има какъвто и да е стаж или опит. След проведени платени стажове в САЩ и Англия, студентите могат да получат и необходимия им сертификат. 

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития