Публична лекция на тема „Стратегии за пазарно доминиране” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана от катедра „Маркетинг”. В процеса на обучение, любознателните студенти от специалност „Маркетинг” проявяват засилен интерес към прилагането на изучаваните маркетингови подходи в бизнес практиката на организации от различни браншове. За лектори на организираната среща бяха поканени Румен Янков и Георги Детелинов – двама водещи финансови консултанти на застрахователен брокер „TOGETHER Bulgaria”. На лекцията присъстваха студенти – бъдещи маркетингови специалисти от всички курсове в редовна форма на обучение, преподаватели и докторанти от обучаващата катедра-домакин на форума. Представяйки гостите, гл. ас. д-р Ваня Григорова, преподавател в катедрата, поясни, че обект на обсъждане ще бъдат съвременните подходи за директно въздействие върху клиентите и начините за лично финансово консултиране, използвани в работата на финансовите консултанти на застрахователната организация.


Георги Детелинов разкри историята на развитието си като най-успешен млад финансов консултант в България, постигнал значителни резултати в личните продажби и повишил персоналните си компетенции на много високо ниво. Той посочи начините за извличане на печалба от инвестиции, както и подходите за оценка на работата на финансовите консултанти според резултатите. Основен акцент в неговата презентация бе начинът за привличане на нови клиенти, установяване на близки връзки с тях и превръщането им в лоялни клиенти. С интересен видео материал той илюстрира експеримент за лична продажба на книга с неизвестно съдържание на български клиенти, която при отказ завършва с получаване на банкнота от 100 лв., но при чието закупуване и спазване на правилата в нея се гарантира ефект на голяма печалба до няколко години. Резултатите от проучването в представеното видео показват, че клиентите като цяло не са склонни да полагат усилия, за да реализират приходи и да решат окончателно материалните си проблеми, дори да им се предоставя безплатна информация за начина, по който да го направят.


Румен Янков представи успешна стратегия на увеличаване на предприемаческата печалба чрез съкращаване на разходите, която илюстрира чрез разказ за Грант Кардон – най-високо оценяваният търговец в САЩ., в момента, чийто девиз е „Успехът е твой дълг, ангажимент и отговорност”. Лекторът коментира и негови книги, предназначени да подпомагат младите предприемачи с универсални правила за високи постижения. Студентите бяха запознати с книги и на други чуждестранни утвърдени бизнесмени и търговци, предлагани от „TOGETHER Academy” в сайта на застрахователната организация, в които са представени ценни бизнес съвети за извличане на печалба и за доминиране при продажбите на пазара.

При възникналата дискусия между лекторите и присъстващите се поставиха въпроси, свързани с приложимостта на препоръчваните маркетингови подходи в България и по-конкретно сред потенциалните потребители от свищовския регион, както и степента на готовност на застрахователния брокер да обучава нови консултанти.

След събитието студентите, увлечени от високия предприемачески дух на лекторите, изявиха желание за установяване на близки контакти, за да получат подробна информация за изграждане на успешна кариера като финансови консултанти на “TOGETHER Bulgaria” чрез включване в екипа на Георги Детелинов, както и за провеждане на серия от подобни лекции, в които да получат по-детайлни познания за този вид предприемачество.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития