Информационна среща по програма „БАКБ Предизвикателство” се състоя в Стопанска академия, организирана от факултет „Производствен и търговски бизнес” и Център „Ринкър” към Фондация BCause. Целта на срещата бе да бъде представена пред свищовските студенти програмата, която на конкурсен принцип подкрепя предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху „зелени” и устойчиви инициативи.

Срещата откри деканът на факултета проф. д-р Любчо Варамезов. Той заяви, че факултет ПТБ е с традиции в обучението по предприемачество и подчерта, че в учебните планове на всички специалности, развивани от катедрите в състава на факултета, присъства поне една дисциплина, свързана с предприемачеството.


Гост-лектор бе възпитаникът на Стопанска академия, Павел Панайотов – директор „Програми за предприемачество” на Център „Ринкър”. Той поясни, че Програма „БАКБ Предизвикателство е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause, в партньорство с Българо-американска кредитна банка. „БАКБ Предизвикателство предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план”, каза лекторът. Той подчерта, че програмата е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите – със социален или екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие. Участниците в тази програма ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център, като практическите обучения осигуряват срещи с предприемачи и взаимна подкрепа между участващите екипи.


Гостът поясни пред студентите как могат да кандидатстват чрез сайта на Ринкър център, в какви направления могат да бъдат подкрепяните бизнес инициативи, как и по какви критерии се оценяват и класират участниците. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева, като ще бъдат връчени и две поощрителни награди от 3000 и 2000 лв. Павел Панайотов сподели примери за успешно развити бизнеси от млади хора, победители в предишни конкурси или подкрепени финансово по програмите на Ринкър център.

В рамките на срещата бяха представени и други програми, които развива център Ринкър в изпълнение на своята мисия – да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития