Стопанска академия „Димитър А. Ценов” реализира на 100% субсидирания от държавата прием на студенти за академичната 2017-2018 година в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Това потвърди на пресконференция зам.-ректорът по студентка политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. Той поясни, че според данни на Министерството на образованието и науката, само 8 от 52 държавни висши училища са изпълнили одобрения им план-прием. Пресконференцията бе по повод отчитане на резултатите от приключилата кандидатстудентска кампания за учебната 2017-2018 г. и предстоящия старт на новата кампания, която ще бъде за учебната 2018-2019 г. В срещата с медиите участваха още Галя Божкова – ръководител Отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” и доц. д-р Драгомир Илиев – директор на Център за дистанционно обучение.


По отношение на приема в ОКС „бакалавър”, Галя Божкова поясни, че от кандидатствалите над 1100 души, по държавна поръчка са приети 524 в редовна форма на обучение и 140 в задочна, а в платено обучение са записани 11 за редовна форма и 156 в задочна. Най-високият бал при класираните студенти за редовно обучение е 29,92 (при максимален 30), а за задочно е 29,89. Общият брой на записаните първокурсници в ОКС „бакалавър” е 831 във всички специалности и форми на обучение. Сред мотивите да изберат свищовското висше училище, първокурсниците посочват високата оценка на работодателите за възпитаници на Стопанска академия и предпочитания при наемане на работа, отличната репутация на дипломиралите се, перспективните възможности за кариерна реализация, престижа на придобитото образование във висше икономическо училище с над 80-годишни традиции.

Освен, че е изпълнен на 100% приемът по държавна поръчка в ОКС „магистър”, директорът на Центъра за дистанционно обучение отчете и ръст на приетите в платена форма, при тенденция на спад през предходните години. Тези резултати доц. Илиев обясни с предприетите промени, сред които е и нова платформа за дистанционно обучение. В приема на магистри-икономисти в дистанционно обучение – 658, има ръст от 7,2%, а при неикономистите ръстът е много по-значителен – 53,4%

Участниците в пресконференцията споделиха и какво е направено за да бъдат постигнати тези резултати. Сред осъществените дейности са националните ученически състезания, в които Стопанска академия е пионер. Проведените четири състезания в 13 икономически направления са привлекли за участие над 650 средношколци от 36 града и 51 училища. Кандидатстудентски турове, в които се представя образователното портфолио, са осъществени в 63 населени места, където са проведени срещи в 272 училища. От локалните офиси в София и Бургас са посетени други 50 училища. Представители на Академията са участвали и в национални изложения, посветени на висшето образование. „Изпълнението на приема за учебната 2017-2018 година беше изключително сериозно прието от нас, защото са факт демографската криза, голямата конкуренция между университетите на европейския пазар, изкушението на средношколците да пребивават в чужбина и там да се обучават”, заяви доц. Нинов.Той изказа благодарности към всички, които са се включили и са подкрепили кандидатстудентската кампания – студенти, преподаватели и служители, бившите възпитаници, които с личния си пример за успешна реализация и по свое желание мотивират млади хора да изберат именно Стопанска академия.


Във връзка с предстоящия в средата на м. ноември старт на Кандидатстудентска кампания 2018, бе представена и визуализацията на новия слоган на Стопанска академия – „Инвестирай в себе си при нас!”. Всеки детайл в представените плакати е свързан със свищовското висше училище и осъществяваното в него обучение в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Идеята за инвестиция е представена чрез академична барета под формата на касичка и златна монета, в съчетание с крайния продукт – дипломата за висше образование на Стопанска академия и Европейско дипломно приложение. Плакатът е с QR-код, който младите хора могат да използват чрез мобилните си или смарт устройства за да получат достъп до желаната информация от сайта на свищовската Академия – www.uni-svishtov.bg

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития