На 28.10.2017 г. в гр. София преподаватели от СА „Д. А. Ценов“ взеха участие в годишното Общо събрание на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“. В рамките на дневния ред бе предвидено гласуване на промени в състава на Управителния съвет на сдружението, в който към момента влиза доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“.

На тазгодишното събрание към състава на Управителния съвет бе издигната и избрана гл. ас. д-р Любка Илиева, от катедра „Търговски бизнес“, с което се затвърждават позициите на преподавателите от извънстоличните висши училища в организационната структура на Сдружението.

Основните цели на Сдружение  „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ са:

  • да подпомага развитието на образованието и науката в областта на интелектуалната собственост;
  • да съдейства и подпомага въвеждането на обучение по интелектуална собственост във  висшите и средните училища в България;
  • да изгради работна мрежа между преподавателите по интелектуална собственост във висшите и средни училища в България;
  • да подпомага  преподавателите по интелектуална собственост в България;
  • да стимулира изследванията и развитието в областта на интелектуалната собственост;
  • да сътрудничи със сродни  международни организации.

Във връзка с тази политика Сдружението подписа през февруари 2017 г. меморандум с Патентното ведомство на Република България. Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство. Договореностите между Сдружението и Патентното ведомство инициират въвеждане на обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България и осигуряване на специализирана учебна литература. Инициативите и договореностите са насочени към предоставяне на по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и осигуряване на достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития