Поздравителни адреси - 2017 г.
Поздравителен адрес от Цветанка Кирова, директор на СУ „Д. Благоев” - Свищов
08 ноември 2017 г.
Поздравителен адрес от Яна Вангелова, председател на НПСС
08 ноември 2017 г.
Поздравителен адрес от д-р Милена Ангелова, гл. секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България
08 ноември 2017 г.
Поздравителен адрес от Екатерина Радулова - Председател на клуба на инвалидите гр.Свищов
31 октомври 2017 г.
Поздравителен адрес от името на УС на Национално сдружение недвижими имоти
03 май 2017 г.
Поздравителен адрес от АФА ООД
02 май 2017 г.
Поздравителен адрес от Светлозар Петров - управител на "Джобтайгър" ООД
10 април 2017 г.
Поздравителен адрес от проф. Михаил Ескиндаров по случай честванията "65 години катедра Финанси и кредит"
10 април 2017 г.
Поздравителен адрес от Министерство на младежта и спорта
16 март 2017 г.
Поздравителен адрес от Община СВИЩОВ - Общинска служба "Социални дейности"
02 март 2017 г.
Поздравителни адреси - 2016 г.
Поздравителен адрес от Председателя на Общински съвет-Свищов по случай 8 декември
06 декември 2016 г.
Поздравителен адрес от Меглена Кунева - заместник министър-председател и министър на образованието и науката
26 септември 2016 г.
Поздравителен адрес от Ева Паунова - евродепутат
26 септември 2016 г.
Поздравителен адрес от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България(КРИБ)
26 септември 2016 г.
Благодарствено писмо за СА "Д.А.ЦЕНОВ" от "ДЖОБТАЙГЪР" ООД
14 април 2016 г.
Благодарствен адрес за СА "Д. А. ЦЕНОВ" от областния управител на област Силистра
12 април 2016 г.
Поздравителни адреси - 2013 г.
Поздравителен адрес от Пламен Орешарски - Министър-председател на РБ
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от народни представители в 42-то Народно събрание
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от Моника Панайотова - член на Европейския парламент
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от Станислав Благов - кмет на Община Свищов
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от д-р Петър Стоянович - Министър на културата
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от проф. д.ф.н. Мариана Георгиева - Министър на младежта и спорта
24 септември 2013 г.
Поздравителен адрес от Ректора на Бургаския свободен университет
17 април 2013 г.
Поздравителни адреси - 2011 г.
Поздравителен адрес от РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09 декември 2011 г.
Поздравителен адрес от народния представител Христо Христов
06 декември 2011 г.
Поздравителен адрес от Областен управител - Великотърновска област
06 декември 2011 г.
Поздравителен адрес от Общински съвет - Плевен
06 декември 2011 г.
Поздравителен адрес от НЕТЕРА
23 ноември 2011 г.
Поздравителен адрес от БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
08 ноември 2011 г.
МОЛДОВСКА ИКОНОМИЧЕСКА АКАДЕМИЯ
08 ноември 2011 г.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РУСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И ФИРМА "ИНДЕКС" ООД
08 ноември 2011 г.
ТЕРНОПОЛСКИ НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - РИГА
08 ноември 2011 г.
ДОНЕЦКИ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
08 ноември 2011 г.
ЖИТОМИРСКИ ДЪРЖАВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
ДОНЕЦКИ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
Н.П. ПОСЛАНИКА НА ЯПОНИЯ
08 ноември 2011 г.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - СОФИЯ
08 ноември 2011 г.
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
08 ноември 2011 г.
НВУ "В.ЛЕВСКИ" - В.ТЪРНОВО
08 ноември 2011 г.
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ОБЛАСТ ВРАЦА
08 ноември 2011 г.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ
08 ноември 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
08 ноември 2011 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
08 ноември 2011 г.
ДАРЕНИЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
08 ноември 2011 г.
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "Т.КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ
08 ноември 2011 г.
УНСС - СОФИЯ
08 ноември 2011 г.
УНИВЕРСИТЕТ - НИШ, ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
08 ноември 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
08 ноември 2011 г.
СОУ "ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ" - СВИЩОВ
08 ноември 2011 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
08 ноември 2011 г.
ОУ "Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ" - СВИЩОВ
08 ноември 2011 г.
КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
08 ноември 2011 г.
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
08 ноември 2011 г.
НОИ РУ-ВРАЦА
08 ноември 2011 г.
СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
08 ноември 2011 г.
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
08 ноември 2011 г.
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
ВАЛАХИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ТЪРГОВИЩЕ РУМЪНИЯ
08 ноември 2011 г.
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РЪГБИ
08 ноември 2011 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПОЗНАН ПОЛША
08 ноември 2011 г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Н.П. ПОСЛАНИКА НА ИНДИЯ
08 ноември 2011 г.
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "П.ХИЛЕНДАРСКИ"
08 ноември 2011 г.
АМТИИ - ПЛОВДИВ
08 ноември 2011 г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
08 ноември 2011 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
08 ноември 2011 г.
СУПЦ - С.ОВЧА МОГИЛА
08 ноември 2011 г.
ОДЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ В.ТЪРНОВО
08 ноември 2011 г.
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
НАП
08 ноември 2011 г.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ - МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
08 ноември 2011 г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ МОНТАНА
08 ноември 2011 г.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ - МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
08 ноември 2011 г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
08 ноември 2011 г.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "АЛ.КОНСТАНТИНОВ" - КЪРДЖАЛИ
08 ноември 2011 г.
ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РУСИЯ В РУСЕ
08 ноември 2011 г.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
08 ноември 2011 г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ
08 ноември 2011 г.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
08 ноември 2011 г.
Н.П. ПОСЛАНИКА НА ИНДИЯ
08 ноември 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
08 ноември 2011 г.
ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ - РУСИЯ
08 ноември 2011 г.
ДОНЕЦКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
08 ноември 2011 г.
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ - БЛАГОЕВГРАД
08 ноември 2011 г.
55-ти ИНЖЕНЕРЕН ПОЛК - БЕЛЕНЕ
08 ноември 2011 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
08 ноември 2011 г.
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
08 ноември 2011 г.
АКАДЕМИЯ НА МВР
08 ноември 2011 г.
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
08 ноември 2011 г.
КНСБ
08 ноември 2011 г.
ФОНДАЦИЯ "ПРОФ.Д-Р В.ГАВРИЙСКИ"
07 ноември 2011 г.
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
07 ноември 2011 г.
ФСГ "В.ЛЕВСКИ" - МОНТАНА
06 октомври 2011 г.