С тържествената церемония пред паметника на Дарителя, Стопанска академия чества 81 години и патронен празник

„Димитър Ценов в порив благороден, на този бряг издигнал светъл храм – на вечната наука дом достоен, на знанието паметник голям! Слава, дарителю! Слава, професори! Вива, студенти от вечния дунавски град!”. С тези думи започна тържествената церемония пред паметника на Дарителя в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, посветена на патронния празник на свищовското висше училище, който се отбелязва на 8-ми ноември. На тази дата преди 81 години Цар Борис III, в присъствието на представители на правителството и много граждани, прочита Наредба-закон, която гласи: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. И преди 81 години, и днес датата 8-ми ноември е празник за Свищов.

Честването на патронния празник започна с изпълнение на духов оркестър и посрещане пред паметника на Ценов на ректора, архиерейския наместник, зам.-ректорите, председателя на Общото събрание, деканите и председателя на Студентски съвет, предвождани от знаменосците на Стопанска академия. Сред гостите на тържествената церемония бяха кметът на община Свищов – Генчо Генчев, председателят на Общинския съвет д-р Кристиян Кирилов и представители на общинското ръководство. 8-ми ноември е денят, в който не само академичната общност, но и целия град изразяват своята благодарност, признателност и почит към Димитър Ценов, който преди 105 години прави щедрото си дарение за създаване на свищовското висше училище. „То е скромната лепта на Благодетеля пред отечествения олтар, което във времето се превърна в делото на живота му, в паметник на духовната щедрост. И днес продължава да ни помага в нашата духовна обърканост! Бори се с бронираните ни от равнодушие души и вдъхва надежда, че въпреки материалността на света, в който живеем, роденото от безкористния порив на душата живее вечно. И ни показва пътя!” – каза в тържественото слово за патронния празник на Академията доц. д-р Ирена Емилова, преподавател от катедра „Мениджмънт”.

Тя призова всички да бъдат достойни за стореното от Дарителя, като заяви: „Очевидно е, че сме на изпит пред историята. И тя ще очаква нашето достойно представяне. Затова е важно онова, което правим днес”.

Пред паметника на Дарителя бяха поднесени венци и цветя от името на ректора и академичното ръководство, студентската общност, община Свищов.

Присъстващите официални лица, гости, преподаватели, студенти, служители и граждани участваха в литийно шествие и поклонение пред гроба на Дарителя. Шествието премина през централния площад, градската градина, покрай Първо българско читалище до манастира „Св. Св. Петър и Павел”, където през 1932 г. е погребан Димитър Ценов. След отслужената панихида и заупокойна молитва, присъстващите почетоха паметта на Димитър Ценов с едноминутно мълчание и поднесоха цветя на гроба на Дарителя.

 

Още »

Възможности за подкрепа на стартиращи предприемачи представиха пред свищовски студенти

Информационна среща по програма „БАКБ Предизвикателство” се състоя в Стопанска академия, организирана от факултет „Производствен и търговски бизнес” и Център „Ринкър” към Фондация BCause. Целта на срещата бе да бъде представена пред свищовските студенти програмата, която на конкурсен принцип подкрепя предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху „зелени” и устойчиви инициативи.

Срещата откри деканът на факултета проф. д-р Любчо Варамезов. Той заяви, че факултет ПТБ е с традиции в обучението по предприемачество и подчерта, че в учебните планове на всички специалности, развивани от катедрите в състава на факултета, присъства поне една дисциплина, свързана с предприемачеството.

Гост-лектор бе възпитаникът на Стопанска академия, Павел Панайотов – директор „Програми за предприемачество” на Център „Ринкър”. Той поясни, че Програма „БАКБ Предизвикателство е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause, в партньорство с Българо-американска кредитна банка. „БАКБ Предизвикателство предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план”, каза лекторът. Той подчерта, че програмата е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите – със социален или екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие. Участниците в тази програма ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център, като практическите обучения осигуряват срещи с предприемачи и взаимна подкрепа между участващите екипи.

Гостът поясни пред студентите как могат да кандидатстват чрез сайта на Ринкър център, в какви направления могат да бъдат подкрепяните бизнес инициативи, как и по какви критерии се оценяват и класират участниците. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева, като ще бъдат връчени и две поощрителни награди от 3000 и 2000 лв. Павел Панайотов сподели примери за успешно развити бизнеси от млади хора, победители в предишни конкурси или подкрепени финансово по програмите на Ринкър център.

В рамките на срещата бяха представени и други програми, които развива център Ринкър в изпълнение на своята мисия – да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

 

Още »

Втори випуск на Булстрад Академия се дипломира в Свищов

Квалификационно обучение по Застрахователен мениджмънт (Организация и управление на застраховането) се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Обучението се организира за втори път и е резултат от дългосрочен проект на свищовското висше училище и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия“.

Професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело” получиха 20 служители на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп от структурите на дружеството в София, Хасково, Варна, Бургас, Троян, Русе, Петрич, Велико Търново, Сливен и Стара Загора.

Лектори от ЦПО към Стопанска академия бяха ръководителят на първата в България застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело”, доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков. Гост-лектори от ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп бяха изпълнителните директори и членове на Управителния съвет – Иво Груев и Пламен Шинов, и Евгения Кало-Колова – директор на дирекция „Правна”.

Вторият випуск на Булстрад Академия получи своите квалификационни документи на официална церемония в „Зала Булстрад” в Стопанска академия. Приветствие към обучаемите, от името на академичното ръководство, произнесе доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност. Той връчи диплома и грамота на тримата отличници на випуска. С най-високи резултати са Валентина Дахлева-Томова от Русе, Нели Христова- Пеева и Румяна Ненова от централно управление на дружеството.

Сертификати на курсистите връчиха и официалните гости на церемонията Иво Груев, Пламен Шинов, Евгения Кало-Колова и Иван Иванов – член на УС на Булстрад.

 

Още »

Стажантски програми за културно и кариерно развитие представиха пред свищовските студенти

Публична лекция на тема „Стажантски програми за културно и кариерно развитие” се състоя в Стопанска академия, организирана от катедра „Икономика и управление на туризма“ и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Гост-лектори бяха Диляна Стоянова – собственик на агенция Work and Travel Abroad - WATA, организираща студентски и младежки програми в САЩ и Европа, и Николай Алексиев – мениджър.

Те представиха пред студентите различни студентски практики и стажантски програми, чрез които могат да натрупат опит при контактите си с колеги и работодател, да спестят пари, да усъвършенстват своя английски език, да срещнат млади хора от цял свят и да попътуват през свободното си време. Лекторите разясниха каква е продължителността на отделните програми, кой и как може да кандидатства, какви документи са необходими и какво ниво на владеене на английски език се изисква. Представена бе и възможност за финансиране чрез студентски кредит, който се погасява след приключване на стажантската програма или студентска бригада.

Лекторите поясниха, че възползвайки се от предлаганите студентски програми, младите хора могат да избегнат ситуацията, при която веднага след дипломирането си за първи път се сблъсква с намирането на работно място без да има какъвто и да е стаж или опит. След проведени платени стажове в САЩ и Англия, студентите могат да получат и необходимия им сертификат. 

 

Още »

Свищовски студенти презентираха идеи за развитие на винен туризъм

Кръгла маса на тема „Винен туризъм – състояние и перспективи за развитие” се проведе в Стопанска академия. Форумът бе час от проект с ръководител доц. д-р Пенка Горанова, финансиран по линия на ИНИ. При откриване на кръглата маса доц. Горанова – преподавател към катедра „Маркетинг” поясни, че проекта е насочен към проучване ролята на винения туризъм за устойчиво развитие на районите (Дунавски и Тракийски) за производство на регионално вино в България.

Със свои презентации по темата, в кръглата маса участваха студенти от специалностите „Маркетинг” и „Икономика на туризма”. Интердисциплинарното жури, което оценяваше разработките, бе председателствано от проф. д-р Никола Янков от катедра „Маркетинг”. В състава на журито бяха преподаватели и от катедрите „Икономика и управление на туризма”, „Статистика” и „Стратегическо планиране”. Сред критериите за оценка на презентациите, освен визуалното представяне и презентационните умения, бе и наличието на конкретика или предложения по разглеждания проблем.

В сформираните общо 8 екипа участваха студенти от 2, 3 и 4 курс на спец. „Маркетинг”, от 2 и 4 курс на спец. „Икономика на туризма”. В своите разработки студентите дефинираха какво е винен туризъм, коментираха българския опит в тази сфера, на какъв етап е развитието му в Европа и нарастващия интерес към него. В студентските презентации бяха включени и предложения как да се развива и рекламира винения туризъм в България, така че да привлича все повече туристи от страната и чужбина.

На първо място се класира екипът на Лилия Петкова и Вероника Асенова – 4 к. спец. „Икономика на туризма”. Затруднени в избора си, членовете на журито присъдиха две втори награди за екипи от спец. „Маркетинг” – третокурсниците Памела Христова и Цветан Цаков, и четвъртокурсниците Сийка Жекова, Теодора Цвяткова, Мерт Дурхан, Иван Драгомиров. Всички участници получиха сертификати, а за студентите от класираните на 1 и 2 място отбори бяха осигурени и материални награди.

Още »

Международната научна конференция, посветена на интеграцията на България в ЕС, се състоя в Стопанска академия

Международната научна конференция на тема „Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство – предизвикателства и перспективи” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана по повод 81-годишнината на свищовското висше училище. Форумът, организиран съвместно със Съюза на икономистите в България, предизвика за участие над 40 български и чуждестранни учени от Украйна, Полша и Азербайджан.

Официални лица на тържественото пленарно заседание на международната конференция бяха заместник-ректорът на Стопанска академия по научноизследователска и проектна дейност – доц. д-р Тодор Кръстевич, председателят на Съюза на икономистите в България – проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова и доц. д-р Татяна Манастерска от Държавния университет за приложни науки – гр. Калиш, Полша. Сред гостите на тържественото заседание бяха проф. Иринеуш Джубек от полския Държавен университет за приложни науки, доц. Йоана Панагорец от Университет „Валахия” в гр. Търговище – Румъния, доц. д-р Вера Пиримова – член на Икономически и социален съвет в България, зам.-ректорите на Стопанска академия проф. д-р Марияна Божинова и доц. д-р Николай Нинов, председателят на Общото събрание на СА – проф. д-р Борислав Борисов, декани, ръководители на катедри, преподаватели от водещи български висши училища.

Тържественото пленарно заседание откри доц. Кръстевич, който приветства участниците и гостите на международната конференция от името на академичното ръководство. Той подчерта сериозността на научно събитие и очакваните резултати, в следствие на дискусиите, фокусирани върху основните ключови моменти, декларирани в стратегията за подготовката на председателството на България на Съвета на ЕС – кохезия, конкурентоспособност и консенсус. Значимостта на научния форум подчертаха в приветствията си и официалните гости.

Проф. Делисивкова изнесе пленарен доклад на тема „Икономическата и финансова интеграция на България към ЕС: постижения и проблемни области”. Председателят на Съюза на икономистите в България разгледа етапите на европеизацията на българската икономика, реформите в ЕС за преодоляване на кризисните тенденции след 2008 г. и участието на България в тези реформи, бъдещето на ЕС и основни фактори за въздействие върху интеграцията. Представената тема предизвика оживени дискусии и споделяне на мнения сред участниците в пленарното заседание. В знак на признателност за приноса в сътрудничеството между Стопанска академия и Съюза на икономистите в България, председателят на Общото събрание на свищовското висше училище, проф. д-р Борислав Борисов връчи на проф. Делисивкова почетен плакет.

Работата на научно-практическа конференция с международно участие бе организирана в два основни тематични панела – „ Членството на България в ЕС – десет години по-късно: реалности и очаквания” и „Пазари, финансова стабилност, икономически политики и устойчиво развитие”. Представените за международната конференция доклади са публикувани в сборник, озаглавен „Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство – предизвикателства и перспективи”

 

Още »

Стратегии за пазарно доминиране представиха финансови консултанти пред студенти от специалност „Маркетинг”

Публична лекция на тема „Стратегии за пазарно доминиране” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана от катедра „Маркетинг”. В процеса на обучение, любознателните студенти от специалност „Маркетинг” проявяват засилен интерес към прилагането на изучаваните маркетингови подходи в бизнес практиката на организации от различни браншове. За лектори на организираната среща бяха поканени Румен Янков и Георги Детелинов – двама водещи финансови консултанти на застрахователен брокер „TOGETHER Bulgaria”. На лекцията присъстваха студенти – бъдещи маркетингови специалисти от всички курсове в редовна форма на обучение, преподаватели и докторанти от обучаващата катедра-домакин на форума. Представяйки гостите, гл. ас. д-р Ваня Григорова, преподавател в катедрата, поясни, че обект на обсъждане ще бъдат съвременните подходи за директно въздействие върху клиентите и начините за лично финансово консултиране, използвани в работата на финансовите консултанти на застрахователната организация.

Георги Детелинов разкри историята на развитието си като най-успешен млад финансов консултант в България, постигнал значителни резултати в личните продажби и повишил персоналните си компетенции на много високо ниво. Той посочи начините за извличане на печалба от инвестиции, както и подходите за оценка на работата на финансовите консултанти според резултатите. Основен акцент в неговата презентация бе начинът за привличане на нови клиенти, установяване на близки връзки с тях и превръщането им в лоялни клиенти. С интересен видео материал той илюстрира експеримент за лична продажба на книга с неизвестно съдържание на български клиенти, която при отказ завършва с получаване на банкнота от 100 лв., но при чието закупуване и спазване на правилата в нея се гарантира ефект на голяма печалба до няколко години. Резултатите от проучването в представеното видео показват, че клиентите като цяло не са склонни да полагат усилия, за да реализират приходи и да решат окончателно материалните си проблеми, дори да им се предоставя безплатна информация за начина, по който да го направят.

Румен Янков представи успешна стратегия на увеличаване на предприемаческата печалба чрез съкращаване на разходите, която илюстрира чрез разказ за Грант Кардон – най-високо оценяваният търговец в САЩ., в момента, чийто девиз е „Успехът е твой дълг, ангажимент и отговорност”. Лекторът коментира и негови книги, предназначени да подпомагат младите предприемачи с универсални правила за високи постижения. Студентите бяха запознати с книги и на други чуждестранни утвърдени бизнесмени и търговци, предлагани от „TOGETHER Academy” в сайта на застрахователната организация, в които са представени ценни бизнес съвети за извличане на печалба и за доминиране при продажбите на пазара.

При възникналата дискусия между лекторите и присъстващите се поставиха въпроси, свързани с приложимостта на препоръчваните маркетингови подходи в България и по-конкретно сред потенциалните потребители от свищовския регион, както и степента на готовност на застрахователния брокер да обучава нови консултанти.

След събитието студентите, увлечени от високия предприемачески дух на лекторите, изявиха желание за установяване на близки контакти, за да получат подробна информация за изграждане на успешна кариера като финансови консултанти на “TOGETHER Bulgaria” чрез включване в екипа на Георги Детелинов, както и за провеждане на серия от подобни лекции, в които да получат по-детайлни познания за този вид предприемачество.

Още »

Стопанска академия реализира 100 % от утвърдения от МОН план-прием на студенти за учебната 2017-2018 година

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” реализира на 100% субсидирания от държавата прием на студенти за академичната 2017-2018 година в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Това потвърди на пресконференция зам.-ректорът по студентка политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. Той поясни, че според данни на Министерството на образованието и науката, само 8 от 52 държавни висши училища са изпълнили одобрения им план-прием. Пресконференцията бе по повод отчитане на резултатите от приключилата кандидатстудентска кампания за учебната 2017-2018 г. и предстоящия старт на новата кампания, която ще бъде за учебната 2018-2019 г. В срещата с медиите участваха още Галя Божкова – ръководител Отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” и доц. д-р Драгомир Илиев – директор на Център за дистанционно обучение.

По отношение на приема в ОКС „бакалавър”, Галя Божкова поясни, че от кандидатствалите над 1100 души, по държавна поръчка са приети 524 в редовна форма на обучение и 140 в задочна, а в платено обучение са записани 11 за редовна форма и 156 в задочна. Най-високият бал при класираните студенти за редовно обучение е 29,92 (при максимален 30), а за задочно е 29,89. Общият брой на записаните първокурсници в ОКС „бакалавър” е 831 във всички специалности и форми на обучение. Сред мотивите да изберат свищовското висше училище, първокурсниците посочват високата оценка на работодателите за възпитаници на Стопанска академия и предпочитания при наемане на работа, отличната репутация на дипломиралите се, перспективните възможности за кариерна реализация, престижа на придобитото образование във висше икономическо училище с над 80-годишни традиции.

Освен, че е изпълнен на 100% приемът по държавна поръчка в ОКС „магистър”, директорът на Центъра за дистанционно обучение отчете и ръст на приетите в платена форма, при тенденция на спад през предходните години. Тези резултати доц. Илиев обясни с предприетите промени, сред които е и нова платформа за дистанционно обучение. В приема на магистри-икономисти в дистанционно обучение – 658, има ръст от 7,2%, а при неикономистите ръстът е много по-значителен – 53,4%

Участниците в пресконференцията споделиха и какво е направено за да бъдат постигнати тези резултати. Сред осъществените дейности са националните ученически състезания, в които Стопанска академия е пионер. Проведените четири състезания в 13 икономически направления са привлекли за участие над 650 средношколци от 36 града и 51 училища. Кандидатстудентски турове, в които се представя образователното портфолио, са осъществени в 63 населени места, където са проведени срещи в 272 училища. От локалните офиси в София и Бургас са посетени други 50 училища. Представители на Академията са участвали и в национални изложения, посветени на висшето образование. „Изпълнението на приема за учебната 2017-2018 година беше изключително сериозно прието от нас, защото са факт демографската криза, голямата конкуренция между университетите на европейския пазар, изкушението на средношколците да пребивават в чужбина и там да се обучават”, заяви доц. Нинов.Той изказа благодарности към всички, които са се включили и са подкрепили кандидатстудентската кампания – студенти, преподаватели и служители, бившите възпитаници, които с личния си пример за успешна реализация и по свое желание мотивират млади хора да изберат именно Стопанска академия.

Във връзка с предстоящия в средата на м. ноември старт на Кандидатстудентска кампания 2018, бе представена и визуализацията на новия слоган на Стопанска академия – „Инвестирай в себе си при нас!”. Всеки детайл в представените плакати е свързан със свищовското висше училище и осъществяваното в него обучение в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Идеята за инвестиция е представена чрез академична барета под формата на касичка и златна монета, в съчетание с крайния продукт – дипломата за висше образование на Стопанска академия и Европейско дипломно приложение. Плакатът е с QR-код, който младите хора могат да използват чрез мобилните си или смарт устройства за да получат достъп до желаната информация от сайта на свищовската Академия – www.uni-svishtov.bg

 

Още »

Преподаватели от СА „Д. А. Ценов“ са избрани в Управителния съвет на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“

На 28.10.2017 г. в гр. София преподаватели от СА „Д. А. Ценов“ взеха участие в годишното Общо събрание на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“. В рамките на дневния ред бе предвидено гласуване на промени в състава на Управителния съвет на сдружението, в който към момента влиза доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“.

На тазгодишното събрание към състава на Управителния съвет бе издигната и избрана гл. ас. д-р Любка Илиева, от катедра „Търговски бизнес“, с което се затвърждават позициите на преподавателите от извънстоличните висши училища в организационната структура на Сдружението.

Основните цели на Сдружение  „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ са:

 • да подпомага развитието на образованието и науката в областта на интелектуалната собственост;
 • да съдейства и подпомага въвеждането на обучение по интелектуална собственост във  висшите и средните училища в България;
 • да изгради работна мрежа между преподавателите по интелектуална собственост във висшите и средни училища в България;
 • да подпомага  преподавателите по интелектуална собственост в България;
 • да стимулира изследванията и развитието в областта на интелектуалната собственост;
 • да сътрудничи със сродни  международни организации.

Във връзка с тази политика Сдружението подписа през февруари 2017 г. меморандум с Патентното ведомство на Република България. Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство. Договореностите между Сдружението и Патентното ведомство инициират въвеждане на обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България и осигуряване на специализирана учебна литература. Инициативите и договореностите са насочени към предоставяне на по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и осигуряване на достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти.

Още »

Обучаващи се по докторска програма „Икономика и управление (търговия)“ презентираха своите изследователски тези

Катедра „Търговски бизнес“ организира докторантска сесия под надслов: „Моята докторантска теза“, която се проведе на 7 ноември 2017 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. Проявата е част от научния календар на катедрата и в нея взеха участие преподаватели и докторанти, обучавани в редовна и задочна форма. Интерес към проявата проявиха студенти от магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност“, редовна и дистанционна форма на обучение.

Научният секретар откри докторантската сесия и изрази очакванията на академичния състав на катедрата под ръководството на доц. д-р Светослав Илийчовски, че „амбицията и упоритостта на младите изследователи, каквито са докторантите, обучавани по докторска програма „Икономика и управление (търговия)“, трябва да прерастват в осъществяване на  актуални теоретико-методологични и емпирични изследвания на търговската теория и практика в съчетание с проява на постоянство и неотстъпчивост в отстояването и доказването на изследователски идеи, тези и виждания“.

Докторантската сесия се превърна в подходяща платформа, в рамките на която обучаващите се към катедра „Търговски бизнес“ докторанти в редовна и задочна форма презентираха своите виждания относно формулирането и интерпретирането на значими части на дисертационния труд, каквито са: обектът и предметът на изследването; критическият анализ на степента на разработеност на избраната тема; теоретико-методологичната рамка на проучвания проблем; подборът на икономически инструменти на емпиричното изследване, анализиране и оценяване; обобщаващото заключение, включващо постигнатите резултати от проведеното проучване и насочващо към по-нататъшни изследвания на търговската наука или практика.

Докторантите изразиха личното си отношение към трудностите по дефинирането на изследователската теза, както и по нейното представяне и доказване в изложението на дисертационната разработка. Младите изследователи представиха изследователската теза като синоним и основно послание на дисертацията. Като главна идея на дисертацията, както откроиха докторантите, тезата трябва постоянно да присъства в дисертационния труд, като в последователност се аргументират нейните отделни елементи или аспекти.

Развилата се дискусия провокира участващите преподаватели и  студенти да поставят свои въпроси, свързани с: какви умения и опит трябва да притежава младият изследовател; какви аргументи се следват при избора на изследователската теза; как се набират емпирични данни за състоянието и изменението на изследваните икономически проблеми, проявяващи се в търговската теория и практика; как се демонстрира информираност пред представители на търговската практика; каква степен на находчивост е необходима и какви изследователски подходи следва да се прилагат.

В края на научния форум организаторите обобщиха, че полезните резултати от проведеното мероприятие намират израз в насочването и фокусирането на докторантското внимание към необходимата прецизност на формулиране, аргументиране и защитаване на изследователската теза на дисертацията, публично защитавана за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

 

Още »

Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01

Уважаеми колеги, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 2 Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“:

1. Старши експерт „Информационни технологии“

Основни задължения

Подпомагане изпълнението на посочените дейности по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”.

Изисквания:

Старши експерт “Информационни технологии“

 • Владеене на програмни езици за уеб-дизайн
 • Способности за работа с уеб-базирани бази данни и интерактивно уеб-съдържание
 • Опит в създаването и поддържането на активни корпоративни страници и уеб-съдържание
 • Препоръка от работодател

Общи изисквания

 • Висше образование – магистър по икономика;
 • Умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express;

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации (ако е приложимо);
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 14 ноември 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 15 ноември 2017 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV: ТУК

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Още »

Академията подкрепи инициатива на „Зелена шапка – Свищов” за активен и здравословен начин на живот

За втора поредна година в гр. Свищов се проведе инициатива „Изследовател 2”, организирана от сдружение „Зелена шапка – Свищов”, с координатор Мартин Минков и Катя Сугарева. Събитието обединява ориентиране в градски условия и здравословен базар на собственоръчно направени солени и сладки лакомства от тиква, и в него участваха около 150 деца и ученици. Идеята на организаторите е по забавен и атрактивен начин да се насърчава воденето на активен и здравословен живот.

Сред целите на събитието са: осъзнаване на ползите от физическа активност за личното, социално и професионално развитие, чрез участие в спортни дейности; изграждане на търговски умения и насърчаване на предприемаческия дух при децата от по-ранна възраст; осъзнаване значението на храната върху човешкото здраве.

Стопанска академия подкрепи инициативата на сдружението и осигури специална награда, която връчи гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор/Образователен маркетинг в АЦККВО и член на журито за излъчване на победител в кулинарния етап от „Изследовател 2”. Наградата на Стопанска академия получи Николай Василев, който беше най-възрастния участник в състезанието по ориентиране в градски условия и премина трасето заедно със своя син.

Организаторите на събитието изказаха благодарност към всички участници и към хората, подпомогнали реализирането на идеята – учители, родители, представители на бизнеса.

 

Още »